maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Jämställd arbetsplats upplevs mer effektiv

8 av 10 anser att den egna arbetsplatsen är inkluderande. Det framgår av årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen har fått svara på frågor om jämställdhet, machokultur och inkludering. Lika många är överens om att en jämställd arbetsplats blir roligare och över hälften anser också att arbetet blir mer effektivt.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Enligt Ramirents undersökning upplever hälften av alla tillfrågade att en jämställd arbetsplats arbetar mer effektivt. Foto: Ramirent

I Ramirentrapporten uppger 8 av 10 att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur, där man är mer respektfulla mot varandra och säger ifrån om någon uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att arbetsklimatet blir trevligare och 68 procent att det blir mindre spänningar i gruppen. 59 procent uppger att man får tänka lite mer på vad man säger. 55 procent uppger att arbetet blir mer effektivt på en jämställd arbetsplats.

– Anledningarna till det är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Ramirent konsterar samtidigt att det finns en del kvar att jobba på. Bara 68 procent tycker att deras arbetsplats är anpassad för kvinnor idag. Och när det kommer till att anställa personer med olika kön, bakgrund eller sexuell läggning, är det endast 64 procent som tycker att man jobbar aktivt för det.

– Här behöver branschen bli bättre. Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom IT och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det, är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen idag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, säger Anna Klebe.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer