maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Jobben har rasat in till Peab

Peabs orderingång uppgick till 17 889 miljoner under första kvartalet 2024, jämfört med 11 042 motsvarande kvartal föregående år. Det är det hittills starkaste kvartalet i Peabs historia.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Starkaste kvartalet i Peabs historia läggs till handlingarna. Foto: Peter Steen/Peab/Pressbild

Det är fortsatt svag efterfrågan på bostadsmarknaden, men tuffar på på anläggningssidan där Peab Under kvartalet fick in några större order.

Bakgrunden till den ökade orderingången beror på flera saker. En del är att verksamheterna inom bygg och anläggning deltar oftare i tidiga dialoger med kunder inför planerade projekt. Föravtalen innebär att Peab kontrakteras för att tillsammans med kund hitta en optimerad produkt med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. Under årets första kvartal övergick flera projekt från fas 1 till fas 2, som innebär att Peab erhållit större order.

Inom affärsområde Bygg ser Peab ett ökat inslag av övrigt husbyggande (ej bostäder). Affärsområde Anläggning fortsätter att ha en hög produktionsnivå och en stark orderingång. Sammantaget uppgick rörelsemarginalen för entreprenadverksamheterna under kvartalet till 1,9 procent (2,1).

Under kvartalet slutförde Peab en strategisk satsning där Peab för framtida utveckling förvärvat samtliga aktier i Sicklaön Bygg Invest AB, som äger byggrätter på Kvarnholmen i Nacka utanför Stockholm.

– Under första kvartalet uppvisade vi en hög orderingång, den högsta i Peabs historia. Vår breda affärsmodell gör att vi kan tillvarata den efterfrågan som råder inom anläggning, beläggning och övrigt husbyggande, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Text: Micael Appelgren

Peab - Januari – mars 2024

Nettoomsättning 11 141 Mkr (12 690)

Rörelseresultat -106 Mkr (-156)

Rörelsemarginal -1,0 procent (-1,2)

Resultat före skatt -182 Mkr (-196)

Resultat per aktie -0,45 kr (-0,54)

Orderingång 17 889 Mkr (11 042)

Orderstock 47 808 Mkr (44 595)

Kassaflöde före finansiering -218 Mkr (-908)

Nettoskuld 9 139 Mkr (7 984)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer