maskinentreprenoren logo

Juridik

Kan bli dyrt att gissa att schaktjobbet går enkelt

Att ”räkna på jobb” betraktas ibland som en talang. Men att gå på magkänsla är enligt juridiken inte fackmannamässigt – och kan bli mycket dyrt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Illustration: Linn Posse Foto: Linn Posse

Att hantera risker är en del av en mark-entreprenörs vardag. Men ett enkelt sätt att minska riskerna är att använda sig av regelverken AB 04 eller ABT 06. Här finns till exempel viktiga och relevanta kalkylbestämmelser som man inte bara bör ha koll på som entreprenör.

– Jag menar att man måste ha koll på detta, säger advokat Carl Johan Törnros på Terra Advokat, som specialiserar sig på entreprenadjuridik och har många och täta kontakter med Maskinentreprenörernas medlemmar.

Bara för att en beställare har en skyldighet att upprätta det som kallas ”fackmässigt” underlag, kan man som entreprenör inte räkna med att allt är frid och fröjd. Det är inte ovanligt, eller kanske snarare vanligt att förfrågningsunderlaget innehåller oklarheter – och kanske även felaktigheter. 

– Här blir det viktigt att vara professionell och kunna sin sak. Är det oklarheter så måste entreprenören göra en så kallad fackmässig bedömning. Det framgår i både AB 04 och ABT 06. Det går inte att komma ifrån, så att säga.

Ett exempel är när en så kallad geoteknisk undersökning bara innehåller uppgifter om markförhållandena där borrningen har skett på vissa platser. Men där borrningen inte har ägt rum måste entreprenören då göra en så kallad fackmässig bedömning. Hur det faktiskt ser ut vet man ju faktiskt inte. 

– Ett annat exempel kan vara en längre schakt som entreprenören ska utföra och där de geotekniska uppgifterna helt saknas. Det enda som entreprenören har att gå på är ju – ingenting. Utan bara erfarenhet och yrkeskunnande. Men entreprenören har enligt AB 04 eller ABT 06 aldrig någon skyldighet att genomföra en egen markundersökning. Det som är intressant här är ju vad som är att betrakta som fackmannamässigt, säger Törnros och slår ut med händerna. För här finns det fallgropar.

Så här står det i bestämmelserna: ”Saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det området som berörs av entreprenaden skall förhållanden antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning”.

Men vad betyder det – egentligen. När det blir en tvist?

– Frågan är hur en entreprenör ska resonera och kalkylera risk i förhållandena till okända faktorer? Ska denne till exempel räkna med bästa möjliga förhållande eller sämsta möjliga förhållande? Sämsta möjliga blir ju dyrare, och då ökar risken att konkurrenten tar jobbet. Men bästa möjliga förhållande är kanske värre. För det kan bli extremt dyrt för entreprenörer som i det här läget är den som får ta smällen, konstaterar Törnros.

Det har kommit en viktig och avgörande dom från Hösta domstolen (HD) för några år sedan. Domar från HD är prejudicerande som det heter. Det betyder att det är vad som sagts där som sedan alla domstolar tittar på och följer.

– Domen som är något av en klassiker inom entreprenadrätten handlar om muddringsarbeten och där frågan om fackmässig bedömning behandlades. När det gäller en fackmässig bedömning ska entreprenören vid sidan av platsbesöket - också göra en bedömning av förfrågningsunderlaget samt och sedan använda sig av sin kunskap som en normalt erfaren yrkesman och identifiera riskerna vid genomförandet av entreprenaden, berättar Carl Johan Törnros.

Men sedan blir det klurigt. 

– Problemet är ju att entreprenören – när denne inte har tillgång till alla uppgifter – ska göra en bedömning som är rimlig. Enligt Högsta domstolen måste man inte beakta alla riskerna utan ska beakta sådana förhållanden som är troliga. Och hur avgörs det? Det klargör inte HD-domen. Följden blir hur som helst att en entreprenör inte kan lägga ett lågt bud och skylla på brister i underlaget ifall det går fel…

– En entreprenör ska alltid beakta okända risker och även prissätta dessa om de är troliga – en entreprenör som inte gör en noggrann riskkalkylering och en fackmässig bedömning kommer alltså att riskera att göra stora ekonomiska förluster, säger Törnros och låter det bli tyst i rummet ett tag.

Detta är viktigt. Att göra fel här kan leda till att firman hamnar på obestånd. Är man osäker kan det vara smartare att inte lämna anbud alls.

Text: Micael Appelgren

Viktigt tips

Entreprenören kan i sitt anbud reservera sig mot till exempel förekomsten av berg eller andra förhållanden. Alternativt redogöra för den fackmässiga bedömning som gjorts (gäller inte LOU-upphandlingar). Är osäkerheten för stor kan det vara lämpligt att avstå från att lämna anbud. 

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer