maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Kartläggning av alternativ cementförsörjning

Myndigheten Tillväxtanalys har i ett regeringsuppdrag kartlagt förutsättningarna för en alternativ cementförsörjning i Sverige i händelse av ett stopp av cementproduktionen i Slite på Gotland.

Foto: Tillväxtanalys

Lästid

0 min
Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys, som har undersökt möjligheter om cementproduktionen på Gotland upphör.
Carl Wadell, analytiker på Tillväxtanalys, som har undersökt möjligheter om cementproduktionen på Gotland upphör.
Dela

Tillväxtanalys rapport är resultatet av ett samarbete med fem andra myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, SGU och Trafikverket. Ytterligare ett stort antal organisationer har bidragit med expertkunnande och granskning av underlag och beräkningar.

– Resultatet av vårt gemensamma arbete är en tydligare bild av alternativen till en fortsatt kalkstensbrytning eller cementproduktion i Slite, säger Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys.

I slutrapporten ”Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import” presenteras konsekvenser av tre olika scenarier för minskad eller upphörd produktion i Slite på Gotland:

– På kort sikt beror effekterna av ett eventuellt stopp av kalkstensbrytningen i Slite i stor utsträckning på vilka möjligheter Cementa har att etablera en alternativ försörjning. En nedsatt cementförsörjning får negativa konsekvenser för svenskt samhällsbyggande och den svenska ekonomin konstaterar Carl Wadell.

 

Tillväxtanalys presenterar i rapporten förslag på åtgärder till regeringen för att möjliggöra och underlätta import eller alternativ inhemsk försörjning av kalksten, klinker och cement:

  • Undanröj hinder för import
  • Undvik lagändringar som kan hämma import
  • Överväg satsning på ökad provningskapacitet
  • Överväg försörjningsberedskap
  • Främja alternativ till cement
  • Se över tillståndsprocesserna för brytning
  • Fortsatt dialog och utredning kring logistiklösningar
Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy