maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Kaunis Iron kan andas ut

Kaunis Irons överklagade miljötillstånd kommer inte att prövas i högsta instans. Det meddelar Högsta domstolen idag. Därmed kan gruvbolaget andas ut och fokusera framåt med det nya miljötillståndet som beviljades i början av december.

Ann-Louise Larsson
Foto: Kaunis Iron

Lästid

0 min
Åsa Allan, vice vd för Kaunis Iron, kan nu lägga tvisten om det nu gällande miljötillståndet bakom sig och fokusera framåt.
Åsa Allan, vice vd för Kaunis Iron, kan nu lägga tvisten om det nu gällande miljötillståndet bakom sig och fokusera framåt.
Dela

2018 ansökte Naturvårdsverket om att Kaunis Irons nu gällande miljötillstånd skulle återkallas.  Myndigheten anförde att verksamheten inte bedrevs i enlighet med tillståndet och att det därför skulle dras tillbaka. När ärendet prövades i Mark- och miljödomstolen kom rätten fram till att tillståndet var giltigt och Naturvårdsverket nöjde sig med beslutet och valde att inte överklaga. Det gjorde däremot Älvräddarna och ytterligare fyra intressenter som krävde en ny prövning i Mark- och miljööverdomstolen. I september avslog Mark- och miljööverdomstolen överklagan och prövade inte fallet. Detta överklagades då till Högsta Domstolen, som nu gett besked om att ärendet inte kommer prövas och att målet därmed är avslutat.

– Nu är målet om vårt gamla miljötillstånd helt stängt, vilket känns väldigt skönt. Vi kan lägga detta bakom oss och fokusera på vårt nya tillstånd och förberedelserna för att ta det i anspråk, säger Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron.

Den 1 december blev det klart att Kaunis Iron beviljats ett nytt miljötillstånd som gör det möjligt att fortsätta verksamheten i många år framåt.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer