maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Kiruna och LKAB bråkar om byggplaner

Kiruna och LKAB är helt...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Kiruna och LKAB är helt beroende av varann. Men nu har det uppstått en tvistlig syn om innehållet i avtalet som ska ligga till grund för att detaljplanen ska klubbas igenom. LKAB:s senaste utspel i debatten är att begära hjälp av regeringen.Ledningen för LKAB begär nu i en skrivelse till finansdepartementet att regeringen ingriper med ett planföreläggande mot Kiruna kommun. Skrivelsen görs med stöd av plan- och bygglagen och som skydd för riksintresset av den svenska gruvnäringen.– Vi har genom kommunens agerande hamnat i en extrem situation där vi snabbt kan tvingas halvera produktionen och varsla 500 medarbetare. Den här situationen måste lösas och den måste lösas snabbt, säger Jan Moström, vd för LKAB.Men det här är ett hot som kommunledningen tar med en nypa salt, snarare ser man kontakterna med regeringen som ett förhandlingstekniskt grepp. Kommunalrådet Gunnar Selberg gissar att det kan komma varsel, men att LKAB inte faktiskt menar allvar med sitt hot då de ekonomiska förlusterna i ett sånt scenario inte kan motiveras.LKAB har gått ut med ett pressmeddelande och förklarar sin syn:Bakgrunden till begäran är att kommunen sedan förra året förhalar antagandet av detaljplanen för ett område som påverkas av malmbrytningen genom sprickbildningar. För att kunna fortsätta produktionen enligt plan måste den aktuella marken omvandlas av kommunen till mark för industriändamål i detaljplanen. Skulle LKAB fortsätta sin produktion utan antagen detaljplan riskerar bolaget att bryta mot de miljövillkor som fastställts av Mark- och Miljödomstolen.Detaljplanen Gruvstadspark 2:4 ingår i avtalet Gruvstadspark 2 från 2014 mellan Kiruna kommun och med en överenskommelse om ett ersättningsbelopp från LKAB på 3,74 miljarder kronor för kommunala lokaler och kommunal infrastruktur i enlighet med ersättningsreglerna i Minerallagen. Enligt avtalet ska kommunen hantera detaljplaneprocessen skyndsamt.– Det finns inga oklarheter kring detaljplanen och den är färdigberedd av tjänstepersonerna och färdig för beslut sedan förra året. Men antagandet har förhalats och kopplats till en lång rad krav och önskemål från kommunen, säger Jan Moström, och tillägger:– Vi kan inte medverka i en förhandling om myndighetsutövning. Det står i strid med våra etiska regler och kan enligt vår bedömning vara ett brott mot lagen.För att parera de försämrade möjligheterna att driva verksamheten vidare planerar LKAB för en produktionsneddragning med upp till 50 procent vilket kan leda till varsel om upp till 500 personer. Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning, förklarar:– Det handlar inte om hot eller ett sätt att förhandla. Vi måste som bolag följa de lagar och regler som satts upp av myndigheterna för vår verksamhet och vi är tvungna att planera efter de förutsättningar som finns.LKAB har försökt reda ut saken i samtal med kommunen som har hanterat det likt en förhandling med en rad olika krav på nya ersättningar. LKAB kan inte förhandla om myndighetsbeslut.– Vi ska alltid göra rätt för oss och ta ansvar. Gruvnäringen har haft avgörande betydelse för kommunen och det viktigaste vi och kommunen kan göra för att trygga befolkningsutvecklingen är att säkra goda förutsättningar för dess framtid. Tyvärr är vi nu tvungna att vända oss till regeringen med begäran om ett snabbt ingripande för att förhindra att en akut situation utvecklas till en djup och onödig kris när vi står inför den djupaste lågkonjunkturen i modern tid, säger Stefan Hämäläinen.Kiruna kommun hade kommunstyrelsesammanträde under kvällen 11 maj och har officiellt inte kommunicerat något via kommunens pressavdelning. Men tidningen Maskinentreprenören erfar att ärendet fastnat på grund av delade meningar om vad överenskommelsen sedan tidigare innehåller.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer