maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Klart för dubbelspår på Västkustbanan

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för...

Text: Larsa

2019-03-22

Lästid

0 min
Dela

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Nu påbörjas upphandling av entreprenaden med planerad byggstart 2020.Beslutet är ett viktigt steg i utvecklingen av järnvägstrafiken i södra Sverige. Genom utbyggnad till dubbelspår ökar förutsättningarna för en effektivare tågtrafik. Trafiksäkerheten ökar och restiden minskar.-Det är en viktig och rolig milstolpe vi nu passerat i projektet. Med detta så avslutar vi planskedet som pågått sedan 2015 och påbörjar upphandling av entreprenaden, säger Åsa Rosberg, Trafikverkets projektledare.Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har en rad samråd och granskningar genomförts. Myndigheter, organisationer, fastighetsägare och privatpersoner har haft möjligheter att ge sina synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Planen har även tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och Ängelholms kommun.– Tidplanen kan påverkas av eventuella överklagande av fastställelsebeslutet. Förhoppningen och målsättningen i projektet är dock att ha en byggstart under 2020. Arbetet startar så fort järnvägsplanen vunnit laga kraft, säger Åsa Rosberg.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy