maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Klart med snabbt tillstånd för elutbyggnad

Regeringen har idag fattat beslut...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Regeringen har idag fattat beslut om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät, som innehåller en rad olika förslag för att förenkla och förkorta tillståndsförfarandet för att bygga nya elledningar.– Det här är den största tidsbesparingen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet, säger energiminister Anders Ygeman– Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning. För att klara det ska vi trefaldiga investeringarna i elnäten och halvera tillståndstiden för utbyggnaden av elledningar, säger YgemanI lagrådsremissen föreslås ändringar som syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.Vidare föreslås att det ska bli enklare för nätföretag att vidta åtgärder utan att behöva ansöka om en ny nätkoncession. Fler ledningar ska kunna byggas och användas med stöd av en nätkoncession för ett område. Det ska gå att lägga samman nätkoncessioner och dela upp en nätkoncession för en linje.Det föreslås också att Energimarknadsinspektionen ska få besluta om tillträde till mark för undersökningsarbeten.I lagrådsremissen finns också förslag som ska göra det lättare att inleda en ledningsförrättning och underlätta för nätföretag att få frågan om tillstånd till vattenverksamhet prövad på ett tidigt stadium.Förslagen gäller främst de stora ledningar som i dag har de längsta ledtiderna för byggande, som region- och transmissionsledningar.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer