maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Klartecken för flertalet väg- och järnvägsprojekt

Regeringen har idag beslutat om...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Regeringen har idag beslutat om byggstart för ett antal väg- och järnvägsprojekt under de närmaste tre åren. Bland annat ger man klartecken till fyrspårsutbyggnad mellan Lund och Flackarp samt dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.– Vi gör rekordstora satsningar på infrastrukturen i hela landet. Det här är viktiga besked för att bygga Sverige starkt och hållbart. Nya spår och vägar skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth idag i ett pressmeddelande.De projekt som nu har fått klartecken till byggstart ingår i den nationella infrastrukturplanen som gäller till och med år 2029 och fastställdes 2018.Dagens beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenaderna.De projekt, utöver de som tidigare är beslutade, som idag fått klartecken till byggstart mellan 2020 och 2022 är: • Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana • E20 Vårgårda–Vara • E20 förbi Vårgårda • E22 Trafikplats Lund S • Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår• Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår • Göteborg Citybuss Norra Älvstranden (västra delen) • Laxå–Arvika, ökad kapacitet • LTS; Hallsberg–Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg • Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår • Ny optoanläggning för ökad kapacitet i kommunikationsnät inkl. vägklassificering • Rv 56 Katrineholm–Bie • Väg 56 Bie–St Sundby (Alberga), räta linjen • Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inklusive Roma–resväg).Dessutom ska följande projekt förbereds för byggstart år 2023–2025:• E4/E20Hallunda–Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm • E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS • E16 Borlänge–Djurås • E22 Gladhammar–Verkebäck 2 (4) • Farled Södertälje–Landsort • Införande av FRMCS • Malmöpendeln Lommabanan–etapp 2 • Norrbottniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny järnväg • Rv 40 förbi Eksjö

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer