maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Klimatet kommer kräva fler och mer av svenska gruvor

Mark-och miljödomstolen har nyligen beviljat miljötillstånd för Talga AB:s planerade grafitgruva i Vittangi, Kiruna kommun. Men mer och fler gruvor kommer behövas.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tobias Kluge, bransch­jurist på Svemin anser att bara det att EU nu kommunicerar och gör klart att mer nödvändiga metaller och mineraler måste brytas inom EU är ett steg i rätt riktning som ska kunna leda till fler gruvor både i Sverige och andra EU-länder. Foto: Micael Appelgren

Forskare och politiker är överens: För att klara klimatomställningen och stärka EU:s försörjningsberedskap krävs ökad europeisk tillgång till metaller och mineral. Helt säkert i Sverige. Ett förslag till ny lagstiftning om kritiska råmaterial inom EU har också presenterats. Ökad gruvbrytning inom EU måste till.

– Vi välkomnar EU:s ökade fokus på råmaterialfrågor och att det nu sätts mål om ökad gruvbrytning inom EU, men vi önskar att man samtidigt gick längre för att undanröja de hinder som finns mot gruvbrytning i EU-lagstiftningen, säger Maria Sunér, vd på gruvbranschens organisation Svemin.

Bakgrunden är att EU i princip i dagsläget är helt beroende av Kina. Det anses som ett osäkert upplägg inför framtiden. När forskare och näringsliv rapporterar att efterfrågan på metaller och mineraler kommer att öka kraftigt under lång tid framåt är det inte långsiktigt hållbart att vara beroende av Kina som inte bara har stor inhemsk brytning, utan även kontrollerar en rad viktiga mineralfyndigheter runt om i världen.

EU har formulerat ”The European Critical Raw Materials Act” som innehåller en lista över 30 kritiska råmaterial. 16 av dessa anses vara av särskild strategisk betydelse. Målet är nu att minst 10 procent av dessa strategiska råmaterial ska brytas inom EU redan om sju år. Men vad betyder det – egentligen?

– Det betyder i varje fall att EU nu gör klart att det här behovet finns och att man kommer arbeta för att det ska bli möjligt. Viktigt är att komma ihåg att det dock inte handlar om förändrat miljöskydd, utan snarare bättre och mer effektiva processer, säger Tobias Kluge, som är specialist på miljölagstiftning och branschjurist på Svemin.

Sverige är i hög grad i de flestas blickfång inom EU. Sverige vill också gärna hjälpa till här, och det var ingen slump att regeringen bjöd in EU-kommissionen till Kiruna i januari 2023.

– Sverige är Europas främsta gruvnation och här finns potential att bryta betydligt mycket mer än vad som görs idag. Därför är det välkommet att kommissionen nu tydliggör behovet av att öka gruvbrytningen inom EU. Men samtidigt som målet på 10 procent är en kraftig ökning är det både otillräckligt och orealistiskt. 10 procent egen produktion räcker inte för att trygga försörjningskedjorna. Dessutom är det mindre än sju år till 2030, och att starta nya gruvor tar tid, säger Maria Sunér.

EU sätter också fokus på effektivare tillståndsprocesser och föreslår bland annat att det ska skapas ett särskilt tillståndssystem för strategiska projekt. Det ska ta maximalt 24 månader att få tillstånden på plats för gruvor. 

– Effektivare tillståndsprocesser är extremt efterlängtade och några av de strategiska projekten finns sannolikt här i Sverige. Vi ser positivt på att man också trycker på att medlemsstaterna bör effektivisera processerna generellt för kritiska råmaterial, inte bara för de projekt som klassas som strategiska. Det vill vi verkligen uppmana den svenska regeringen att ta fasta på, säger Maria Sunér.

Svemin hoppas att förslagen från EU blir ett paradigmskifte som driver på även den svenska regeringen att skyndsamt arbeta vidare med att förbättra och snabba på tillståndsprocesserna. 

– Den gröna omställningen börjar i gruvan, säger Maria Sunér.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar nu kontinuerligt också med detta.

– För produktionen av vindkraftverk, elbilar, solpaneler och annan grön teknologi krävs olika typer av kritiska metaller och mineral. Trots att det finns stora fyndigheter av flera av dessa råvaror i Sverige och andra länder i Europa är vi i dag helt beroende av Kinas produktion, säger Erika Ingvald, chef på enheten för Mineralinformation och gruvnäring på SGU.

Av ämnena på den strategiska listan bryts endast koppar i Sverige men det pågår prospektering efter flera av de andra, bland annat efter kobolt, litium, grafit, nickel, platinagruppens metaller (PGE), sällsynta jordartsmetaller (REE) och volfram. Många ämnen på listorna förekommer i naturen på ett sådant sätt att de utvinns som biprodukter vid utvinningen av något annat ämne. 

EU-kommissionen vill också uppmuntra medlemsstaterna till ökad kartläggning för att skapa underlag för mer effektiv prospektering och uppmuntra ökad forskning och innovation.

Text: Micael Appelgren

Critical Raw Materials Act

EU:s lagförslag om kritiska råmaterial ska stödja den inhemska kapaciteten och stärka hållbarhetsarbetet kring värdekedjor som bygger på kritiska råmaterial inom EU. Bakgrunden är bland annat den nödvändiga klimatomställningen som ska genomföras.
I början av 2024 väntas förslaget vara färdigförhandlat.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer