maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Knepigt brobygge gick till Svevia

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia ersätta två vägbroar vid trafikplats Mehedeby, längs E4 mellan Gävle och Uppsala. De två broarna byts ut för att öka broarnas kapacitet och höja trafiksäkerheten. Projektet startar under oktober och ska vara klart under hösten 2024.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Förutom konstruktion och anläggning av de två broarna omfattar uppdraget även anläggning av omledningsväg samt rivning av de befintliga broarna. Foto: Svevia/Pressbild

– Det är två broar på E4 som passerar över länsväg 291, alldeles intill det välkända riktmärket Dragon Gate, som behöver ersättas. Tiden och en ständigt ökande trafikmängd gör att broarnas kapacitet behöver höjas till bärighetsklassen BK4 (fordon upp till 74 ton), berättar Moritz Kolmar, Svevia.

Förutom konstruktion och anläggning av de två broarna omfattar uppdraget även anläggning av omledningsväg samt rivning av de befintliga broarna.

– Brokonstruktionerna kommer att byggas vid sidan om E4 på väg 291. När de är klara kommer E4 under 30 dagar att stängas av för rivning av de befintliga broarna, lansering av de nya broarna samt återställningsarbete.

Även om E4 stängs av så är bedömningen att trafiken inte kommer att påverkas då trafiken kommer att ledas förbi via trafikplatsens på- och avfartsramper.

– Däremot kommer trafiken på väg 291 att påverkas då sträckan förbi vår arbetsplats kommer att begränsas till ett körfält med trafiksignal. Det gör vi för att skapa en trygg trafiksituation, men också för att vi ska få plats att jobba och för att ur ett arbetsmiljöperspektiv skapa en rimlig distans mellan vår arbetsplats och trafikmiljön, avslutar Moritz Kolmar

Kontraktet är värt cirka 61 miljoner kronor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer