maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Konkurrensverket klappar till byggmaterialindustrin

Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor. Det är några av de brister som Konkurrensverket redogör för i en ny rapport.

Foto: Konkurrensverket/Ola Hedin

Lästid

0 min
– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.
– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.
Dela

Rapporten Konkurrensen i byggmaterialindustrin är framtagen på regeringens uppdrag. Syftet har varit att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri mot bakgrund av att priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande.

Konkurrensverket konstaterar att flera byggmaterialmarknader präglas av en hög marknadskoncentration. Det innebär att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har en hög marknadskoncentration.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

I fråga om nybyggnation av bostäder har det offentliga en viktig roll. Av rapporten framgår att det förekommer att upphandlande myndigheter styr sina byggupphandlingar mot specifika leverantörer och varor. Det riskerar att försämra konkurrensen och öka kostnaderna eftersom det begränsar möjligheterna för leverantörerna att föreslå alternativa lösningar eller produkter.

Andra problem som försvårar en effektiv prisbildning inom byggindustrin är användandet av vissa former av rabatter och ersättningsavtal. Det är framför allt retroaktiva rabatter, bland annat i form av årsomsättningsbonusar, som skapar problem eftersom de döljer de faktiska kostnaderna för byggmaterial.

Konkurrensverket pekar dessutom på risken att de index som mäter prisutvecklingen på en rad byggmaterial inte ger en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. De bör därför användas med försiktighet.

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska de identifierade problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen. Konkurrensverket framhåller dessutom vikten av att utforma upphandlingar så att de främjar konkurrens.

Byggmaterialindustrin uppmanas också att använda standardavtal som är utformade så att de tydligt minskar de risker som kan följa på retroaktiva ersättningar eller dolda rabatter.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy