maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Kommun bröt mot LOU i byggprojekt

Askersunds kommuns avtal om nybyggnation av en idrottshall annonserades inte enligt upphandlingsreglerna. Avtalet utgör därför en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 3,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Avtalet, som uppskattas till ett värde av 43 miljoner kronor, annonserades inte enligt upphandlingsreglerna. Foto: ME

I december 2019 ingick Askersunds kommun ett avtal med en upphandlad leverantör om ny- och ombyggnation av skolbyggnader. När kommunen strax därefter fattade beslut om en ny skolorganisation uppstod ett behov av att även bygga en ny idrottshall. Kommunen ingick då ett avtal med samma leverantör som tidigare hade anlitats för ny- och ombyggnation av skolbyggnader. Avtalet, som uppskattas till ett värde av 43 miljoner kronor, annonserades inte enligt upphandlingsreglerna.

Kommunen anser att avtalet inte behövde annonseras eftersom det omfattas av LOU:s regler om ändring av kontrakt på grund av kompletterande beställningar, och oförutsebara omständigheter. Konkurrensverket anser att ändringsreglerna inte kan tillämpas på det ingångna avtalet och att det är fråga om en otillåten direktupphandling.

– Reglerna om ändring av kontrakt i upphandlingslagstiftningen ska användas restriktivt. Att ett byte av leverantör i viss utsträckning kan medföra merarbete och merkostnader måste ingå i en upphandlande organisations planering och kan endast i undantagsfall motivera en utebliven annonsering, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Askersunds kommun ska betala 3,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer