maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Kommun får inte stoppa privat fiber

Hässleholms kommun får inte hindra...

Lästid

0 min
Dela

Hässleholms kommun får inte hindra privata fiberföretag att gräva ner fiber i kommunen. Det framgår av en dom från Patent- och marknadsdomstolen.Hösten 2015 meddelade Hässleholms kommun att den inte längre avsåg att upplåta mark till företag som ville etablera fiberanslutningar till kommunens invånare. Skälet var att kommunen ville förbättra förutsättningarna för sin egen fibersatsning.Konkurrensverket vände sig till Patent- och marknadsdomstolen för att få fram ett förbud mot Hässleholms agerande. Domstolen har nu slagit fast att det var fel av Hässleholms kommun att neka upplåtelse av mark till privata företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till kommunens invånare.– Det är ett principiellt viktigt avgörande som klargör att den metod som Hässleholms kommun använde inte är acceptabel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer