maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Kommuner får lågt betyg av byggbranschen

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Det är i princip underkänt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen/Pressbild

- Vi ser med oro på att så många företagare i byggbranschen inte tycker att upphandlingarna fungerar på ett tillfredställande sätt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggbranschen ger kommunernas företagsklimat betyget 3,3 på en sexgradig skala.

Även gällande dialogen med kommunens beslutsfattare, information till företagen och skolans kontakter med det lokala näringslivet ligger byggbranschens svar under nivån för vad som anses vara godtagbart.

- Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser. Samtidigt ökar till exempel ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning. Det leder till kostnadsökningar som motarbetar en hög och jämn byggtakt, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen ger byggbranschen betyget 3,3 på den sexgradiga skalan. Genomsnittet för samtliga branscher är 3,5.

- Kommunerna ansvarar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Vill vi ha växande, levande samhällen i hela Sverige behöver samverkan fungera bättre, säger Tanja Rasmusson.

Totalt har 32 124 företag, varav 6 732 verksamma i byggbranschen, besvarat Svenskt Näringslivs enkät.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer