maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Kommunerna underskattar bostadsraset

Kommunerna har sannolikt underskattat inbromsningen av byggandet, enligt Boverket. Inte troligt att det vänder redan 2024.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article 80 procent av landets kommuner anser att produktonskostnaderna för bostäder är det huvudsakliga hindret för ökat bostadsbyggande. Foto: ME

Kommunerna förväntar sig en markant minskning av antalet påbörjade bostäder 2023, men att det blir en återhämtning 2024. Kommunerna understryker att de har haft svårt att värdera marknadsläget. Det framkommer i den årliga enkät som Boverket gör gällande bostadsbyggandet i Sverige. Av samtliga svenska kommuner anser bara 97 att de har tillräckligt med bostäder. Dessa är kommuner utanför storstäderna.

Boverket bedömer att många kommuner underskattat hur mycket bostadsbyggandet kommer att minska Boverkets prognos från december indikerade en halvering av byggtakten under 2023. Mycket tyder nu på att inbromsningen i år kommer att bli större, och att någon tydlig återhämtning inte är i sikte 2024.

Förväntningarna på bostadsbyggandet skiljer sig mycket åt i landet, både totalt och per upplåtelseform. Utanför storstadsregionerna förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostadsrätter i år minskar betydligt mer än hyresrätter. Även i Storstockholm förväntas en mycket svagare utveckling för bostadsrätter än för hyresrätter. I Storgöteborg och Stormalmö förväntas båda upplåtelseformerna däremot minska lika mycket.

I enkäten får kommunerna ange de främsta faktorerna som man bedömer hindrar bostadsbyggandet. I år har antalet kommuner som anger ekonomiskt relaterade hinder ökat betydligt. 80 procent av kommunerna anger höga produktionskostnader som hinder för bostadsbyggande, jämfört med förra årets 48 procent.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer