maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Komplicerat megaprojekt till NCC

NCC påbörjar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg, Skandinaviens största hamn. Ett mijardprojekt med hög svårighetsgrad.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article NCC:s uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny frontspont, omfattande pålningsarbeten, installering av en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande. Foto: NCC/Pressbild

– Under cirka tre år har vi nu gemensamt i partnering färdigställt detaljprojekteringen för projektet Skandiaporten och är redo för nästa fas. Det känns tryggt med all den kunskap vi nu byggt upp tillsammans med NCC och det är med både förväntan och spänning vi ger oss in i byggfasen. Samtidigt har vi stor ödmjukhet inför de utmaningar som ett så komplicerat projekt medför. Det här skall bli kul, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Skandiahamnen ska förberedas för att kunna ta emot större fartyg. Göteborgs hamn ansvarar för en del av projektet, vilken NCC har tilldelats, och den andra delen hanteras av Sjöfartsverket. Det senare delprojektet avser muddring och fördjupning av farleden och har under en längre tid inväntat beslut från EU-kommissionen om statsstöd. Beslut är nu fattat, varför produktionsfasen nu kan starta.

NCC:s uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny frontspont, omfattande pålningsarbeten, installering av en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning.

– Utvecklingen av Skandiahamnen är en central infrastruktursatsning som gagnar hela Norden, och NCC:s breda kunskap och erfarenhet kommer spela en avgörande roll i arbetet. Detta är ett komplext projekt, men genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi kunnat lösa många utmaningar och skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Arbetet med planering och projektering av projektet inleddes 2020. Byggstart sker omgående och beräknas vara färdigställt första kvartalet 2028.

Ordervärdet uppgår till drygt en miljard kronor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer