maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Komplicerat pumpuppdrag till NCC

NCC ska bygga pumpstationer för inkommande spillvatten till det centrala reningsverket i Kristianstad. Uppdraget är geotekniskt komplicerat eftersom reningsverket ligger på Sveriges lägsta punkt.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC jobbar på Sveriges lägsta punkt i Kristianstad. Foto: Foto: Studio E, Skissbild: WSP

Eftersom Kristianstads reningsverk ligger på Sveriges lägsta punkt, ett par meter under havsnivån, måste pumpstationerna grundläggas på pålar ner till berg och förankras med bergstag för att inte påverkas av grundvattnet.

– Det är ett spännande och avancerat projekt och det känns bra att ha med NCC, som har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag, säger Susanne Brixland, projektledare på tekniska förvaltningen Kristianstads kommun.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av två kompletta pumpstationer som pumpar spillvatten från avloppsledningsnätet in i det reningsverk som är under uppförande. Självfallsledningar till pumpstationerna, tryckledningar till reningsverket, övriga installationer samt ytor runt pumpstationerna ingår i uppdraget, liksom flytt av en befintlig dagvattenledning.

Uppdraget är värt 100 miljoner. Byggstart skedde i början av mars och projektet beräknas vara färdigt sommaren 2023. 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer