maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Komplicerat schaktjobb till NCC

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga om fjärrvärmledningar, både nya och gamla ledningschakt i Jordbro i södra Stockholm. Stor vikt läggs vid återanvändning av schaktmassor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article I uppdraget ingår också att bygga en ny utfartsväg från Vattenfalls kraftvärmeverk i Jordbro. Foto: Vattenfall/Pressbild

– Arbetet kommer göras parallellt med att fjärrvärme produceras och levereras till våra kunder. Därför känns det tryggt att ha med NCC på tåget, som både kunde ge ett konkurrenskraftigt anbud och förväntas kunna leva upp till våra krav inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Göran Eidensten, Plant Manager, Vattenfall Drefviken fjärrvärmeverk.

NCC ska lägga fjärrvärmeledningar i nya ledningsschakt samt återställa nuvarande ledningsschakt. Arbetena omfattar även att förlägga fjärrvärmeledningar i skyddsrör, hammarborrning under väg 259 och riva befintliga betongkulvertledningar, delvis och i sin helhet, för att ge plats för nya ledningar. I uppdraget ingår också att bygga en ny utfartsväg från Vattenfalls kraftvärmeverk i Jordbro.

NCC vann kontraktet i en konkurrensutsatt upphandling som föregicks av en prekvalificering där företag som ville lämna anbud utvärderades utifrån miljö, arbetsmiljö och kvalitet. NCC var ett av fem företag som kvalificerade sig. Ett av miljökraven som ställs är att i så stor utsträckning som möjligt återanvända jordmassorna i projekt.

– NCC har erfarenhet av liknande projekt och har dessutom vana av att återbruka jordmassor. Med vår kompetens uppfyller vi Vattenfalls stränga kvalitets-, arbetsmiljö och miljökrav, säger Fredrik Färsjö, produktionschef, NCC Infrastructure.

Projektet pågår från juni 2023 till hösten 2025 och är en utförandeentreprenad. Ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer