maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svårt läge i ekonomin men ingen kris hävdar ekonomer

Konjunkturinstitutet, LO-ekonomerna och Byggföretagen har samtliga levererat ekonomiska prognoser. För byggbranschen blir tillgången på cement mest avgörande.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Att göra prognoser; då har man mer eller mindre alltid fel, och som våra statistiker säger: Har man rätt har man tur. Men den här gången är det otroligt svårt på grund av kriget i Ukraina, säger Konjunktur­institutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Foto: Konjunkturinstitutet

Det är krig i Europa. Pandemi i Kina. Båda dessa stör den svenska ekonomin. Nationalekonomerna i Sverige är i det stora hela överens om den ekonomiska utvecklingen de kommande månaderna, men det finns skillnader.

Konjunkturinstitutets ekonomer ska vara neutrala och bra att utgå ifrån när andra viktiga aktörer lägger sina prognoser. När olika intresseorganisationer gör sina analyser bör man alltid vara uppmärksam på att där kan gömma sig opinionsmaterial.

En viktig konjunkturrapport för maskinentreprenörernas bransch är den som levereras av Byggföretagen. Den går på djupet när det gäller byggbranschens ekonomiska framtidsmöjligheter, och anses allmänt vara hyfsat neutral.

Konjunkturinstitutet resonerar så här: Kraftiga uppgångar i råvarupriser skapar ytterligare tryck uppåt på den redan höga inflationen i många länder inklusive Sverige. Både Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken väntas tidigarelägga sina räntehöjningar. Svensk BNP-tillväxt hålls uppe, delvis på grund av en kraftigt ökad offentlig konsumtion.

Konjunkturinstitutet räknar med att slopade pandemirestriktioner och hushållens sparande de senaste två åren bör öka konsumtionen kommande månader och på så sätt alltså hålla ekonomin flytande. Det mest uppseendeväckande med konjunkturinstitutet är kanske att ekonomerna räknar med att Sverige under slutet av 2022 ”går in i en mild högkonjunktur”. Men Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl sa så här när prognosen presenterades:

– Att göra prognoser; då har man mer eller mindre alltid fel, och som våra statistiker säger: Har man rätt har man tur. Men den här gången är det otroligt svårt på grund av kriget i Ukraina.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen ser det lite annorlunda. Här är tonen – och prognosen – mer pessimistisk:

– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Maskinentreprenörer hade i detta läge också kunnat lägga till ökade energipriser. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO kommer att publiceras i början av juni.

Byggföretagen prognostiserar att antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunker från 68 100 förra året till 56 700 under 2022, och för 2023 är vi nere på 45 100 påbörjade bostäder.

Anläggningsinvesteringarna gick tillbaka redan under 2021 och bedöms, enligt Byggföretagen, fortsätta falla under hela prognosperioden och ner 15 procent 2023.

– I fjol var det de privata investeringarna som sänkte anläggningsinvesteringarna. Under 2022–2023 är det istället de offentliga som tynger prognosen eftersom cementbristen slår hårdare mot offentliga anläggningsinvesteringar än privata, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen driver frågan mot regeringen att ansvariga måste fatta beslut som gör processerna runt miljötillstånd mer rättssäkra, snabbare och med en förståelse för samhällsviktiga råmaterial. Cementa meddelar att man har kalk till och med sommaren 2023. Nordkalk kan enligt uppgift till tidningen maximera sitt tillstånd och leverera till upp till 2,6 miljoner ton per år (i tre år). Det är samma mängd som Cementa brutit i Slite per år. Den svaga länken är transporterna från Nordkalk till Slite, samt om Cementa inte får pumpa vatten när nuvarande tillstånd går ut.

Byggföretagen befarar också att sysselsättningen i byggbranschen minskar med 6,2 procent. Det är 22 000 färre än nu. Men BNP sjunker inte.

Totalt prognosticerar Byggföretagen att BNP-tillväxten uppgår till 2,5 procent under 2022 – för att sedan tvärnita på 0,3 procent 2023. Konjunkturinstitutets prognos är 3,5 procent 2022 och 2,1 år 2023. LO-ekonomerna står närmare Konjunkturinstitutet än Byggföretagen. LO menar att kriget i Ukraina har begränsad påverkan på Sveriges BNP.

Byggfakta som inte gör några prognoser men samlar in rapporteringar från byggbranschen visar att ökningen av byggstarter avtar. Byggstarts-index ökar alltså mindre, men ingen nedgång ännu. Byggfakta räknar dock med att nedgång kommer.

Text:

Byggföretagens konjunkturrapport

Bygginvesteringarna minskar med drygt 11 procent sett över prognosperioden 2022–2023. Detta främst på grund av den uppkomna cementbristsituationen. Den kraftiga investeringsnedgången leder till att sysselsättningen inom byggindustrin vänder ner och börjar visa negativa tillväxttal. Totalt sett minskar sysselsättningen med 3,1 procent mellan 2021 och 2023.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer