maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konkurrenssituationen inom byggmaterial utreds

Byggmaterial har blivit allt dyrare...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Byggmaterial har blivit allt dyrare och den snabba kostnadsökningen kan tyda på konkurrensproblem menar regeringen, som nu har gett Konkurrensverket i uppgift att syna byggmaterialindustrin i sömmarna.– En väl fungerande byggsektor är en viktig del i samhället och våra tidigare undersökningar visar att byggsektorn är ett område där det behövs mer kunskap. Inom byggmaterialindustrin finns många branscher som påverkar bostadsbyggandet och därför är det viktigt att vi nu får möjlighet att göra en noggrann kartläggning av de här branscherna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.Myndigheten ska nu titta närmare på de delar av byggmaterialindustrin som är “av strategisk betydelse för bostadsbyggandet” och bland annat syna hur det står till med marknadskoncentration, prisbild, köp- och säljarmakt. Man ska också titta på internationell integrering, då den senaste tidens byggboom har lett till att många har vänt sig till producenter i andra länder för att köpa byggmaterial. Det finns behov av mer kunskap kring hur denna utveckling påverkat konkurrensen inom den svenska byggmaterialindustrin. Om man kommer fram till att det finns starka samband med andra sektorer, till exempel anläggning, ska man även granska hur dessa påverkas av konkurrenssituationen.Konkurrensverket ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Uppdraget ska vara slutfört och redovisat senast i december nästa år och vid behov ska Konkurrensverket lämna förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer