maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konkurrensverket gillar inte hur Kalmar hamn köper diesel

Kalmar Hamn har köpt dieselbränsle utan att ha genomfört en annonserad upphandling och utan att något undantag från lagens krav på annonsering var tillämpligt. Konkurrensverket anser att det är fråga om en otillåten direktupphandling och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift på 260 000 kronor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Kalmar Hamn har direktupphandlat bränsle sedan 2007 är en försvårande omständighet, enligt Konkurrensverket. Foto: Pressbild/Kalmar kommun

I maj 2023 ingick det kommunalägda bolaget Kalmar Hamn AB ett avtal om leverans av dieselbränsle utan att först annonsera det enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Upphandlingens värde uppgår till drygt 3,3 miljoner kronor.

Enligt Kalmar Hamn var inget undantag från kravet på annonsering i LUF tillämpligt på den aktuella upphandlingen. Hamnen har också uppgett att den sedan 2007 har köpt bränsle från samma leverantör utan att någon upphandling har annonserats och utan att något undantag från kravet på annonsering varit tillämpligt.

Kalmar Hamn skulle ha annonserat upphandlingen av dieselbränsle. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att Förvaltningsrätten i Växjö ska fatta beslut om en upphandlingsskadeavgift på 260 000 kronor för en otillåten direktupphandling. Att Kalmar Hamn har direktupphandlat bränsle sedan 2007 är en försvårande omständighet, enligt Konkurrensverket.

Kalmar hamn arbetar huvudsakligen med (enligt Kalmar kommun): Att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen. Krankörning och annan godshantering; avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning med mera. Upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår; underhåller kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer