maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konkurrensverket granskar uppköp inom byggmaterial

Vestum vill stärka sin position inom fuktskydd och VA-system genom förvärv av två specialistbolag med total omsättning på 218 miljoner kronor. Men Konkurrensverket vill först utreda då affären kan påverka konkurrensen på marknaden negativt.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Vestums VD Conny Ryk Foto: Vestum/pressbild

Vestum Sweden AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Isodrän AB och MDT Markvaruhuset AB. Bolagen är tänkta att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade Isodrän och MDT tillsammans en omsättning om 218 miljoner. Men än kan affären inte bli av då den behöver granskas mer noga, enligt Konkurrensverket.

Isodrän grundades 1992 och är en leverantör av värmeisolerande och dränerande produkter för fuktskydd. Isodrän har ett rikstäckande nätverk av återförsäljare och marknadsför sig mot ROT-sektorn. Användningsområden för bolagets produkter inkluderar bland annat husgrunder, takkonstruktioner, idrottsytor, stödmurar och trappor.

MDT grundades 1982 och är en specialiserad byggvaruhandel med produkter för VA-system, fuktskydd och grundläggning. MDT bedriver idag två anläggningar i Sverige.

Vestums VD Conny Ryk sa såhär när affären presenterades:

- Det är mycket glädjande att idag få presentera två otroligt fina bolag i Isodrän och MDT! Båda bolagen är attraktivt positionerade på den växande fuktskyddsmarknaden, som karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. Isodrän har funnits på marknaden i 30 år och har ett starkt varumärke inom fuktskyddsbranschen. Tillsammans med vårt portföljbolag Pordrän ser vi goda möjligheter till att fortsätta utveckla verksamheterna, både i Sverige och internationellt. MDT är ett specialiserat bolag med stor kunskap inom VA-system, fuktskydd och grundläggning, och med potential att rulla ut konceptet till fler regioner. Sammantaget kompletteras Vestum av två specialistbolag med utpräglat fokus mot ROT-sektorn och infrastruktur.

Förvärvet var föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande, och nu har Konkurrensverket kommit med ett yttrande, och har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Vestums förvärv av Isodrän och MDT Markvaruhuset.

Såhär skriver Konkurrensverket: "Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens. För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning".

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 9 januari 2023 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer