maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konkurrensverket missnöjda med Trafikverket

Brister i dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning. Det är några av de brister som Konkurrensverket har identifierat vid en granskning av Trafikverkets inköpsverksamhet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket får relativt mycket klagomål, anser Konkurrensverket som nu lämnar kritisk rapport om hur läget sett ut på vissa entreprenader. Foto: Ryno Quantz

Konkurrensverket har genomfört en upphandlingsrättslig granskning av Trafikverkets inköp. Skälen till granskningen är flera, bland annat att Trafikverket ofta har förekommit i tips till Konkurrensverket när det gäller misstänkta överträdelser av upphandlingslagarna. Stora volymer av inköp och att Trafikverket är den upphandlande myndighet som genomför flest upphandlingar inom byggbranschen är andra skäl till granskningen.

Granskningen har i huvudsak skett i form av stickprov av ett antal upphandlingar och avtal som har rört Trafikverkets arbete med E4 Förbifart Stockholm.

Konkurrensverket har funnit ett antal brister som försvårar för Trafikverket att hantera sina inköp i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling (LOU) och för Konkurrensverkets tillsyn. Bristerna har bland annat avsett avsaknad av dokumentation, bristfällig uppskattning av värdet på upphandlingar, utebliven efterannonsering vid ändring av avtal och avsaknad av systematisk avtalsuppföljning avseende direktupphandlingar.

De brister som Konkurrensverket har identifierat kommer inte leda till ytterligare åtgärder inom ramen för granskningen men kan komma att påverka Konkurrensverkets framtida prioriteringar, i fråga om tillsyn av enskilda upphandlingar för att säkerställa Trafikverkets regelefterlevnad. Konkurrensverket har nu avslutat ärendet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer