maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konkurs att vänta för vindkraftsentreprenören Active Works

Active Works, totalentreprenören för vindkraftsprojektet...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Active Works, totalentreprenören för vindkraftsprojektet i Viksjö som Maskinentreprenören tidigare berättat om, har nekats fortsatt rekonstruktion och kommer med stor sannolikhet att begäras i konkurs inom kort.I Viksjö utanför Härnösand ska en av Europas största landbaserade vindkraftsparker med kapacitet att försörja 320 000 hushåll med el byggas. Hela 114 vindturbiner ska uppföras.Projektet inleddes 2018 och pågick under hela 2019 men under förra hösten uppdagades en rad brister – bland annat miljöbrott i form av illegalt dumpade schaktmassor samt brister i arbetsmiljön. Hela projektet stoppades och huvudentreprenören, Stockholmsbaserade Active Works, sparkades.Ett stort antal underentreprenörer har fortfarande inte fått betalt för sitt arbete, och Active Works och byggherren, tyska Nordex, tvistar fortfarande om vem som bär ansvar för brotten. Under tiden som tvisten pågår har Active works krävt Nordex på pengar för att kunna betala sina underentreprenörer för arbeten i parken. Nordex å andra sidan hävdar att man betalat allt man kommit överens om. Om det blir en konkurs är det upp till konkursförvaltaren att hantera tvisten.I januari gjordes de första försöken att försätta Active Works i konkurs, men då ansökte företaget om och beviljades rekonstruktion. Rekonstruktionen förlängdes i april med ytterligare tre månader, men den senaste ansökan om att förlänga rekonstruktionen med ytterligare tre månader har avslagits av Stockholms tingsrätt, rapporterar SVT. Rätten anser att det är för osäkert om rekonstruktionen någonsin kommer lyckas och avslår därför en fortsättning.Tingsrättens beslut kom sent i fredags och redan under veckan är det möjligt att en konkursansökan kan komma att lämnas in. SVT uppger att det finns flera fordringsägare som nu är beredda att försätta bolaget i konkurs. Active Works har skulder på över 150 miljoner kronor.Active Works uppger sig ha tillgångar på 270 miljoner, men av dessa är 240 miljoner ett krav på Nordex för att företaget sparkats från projektet – ett högst osäkert kort eftersom Nordex hävdar att Active Works inte varit en seriös partner och att de använt företagsrekonstruktionen på ett otillbörligt sätt, enligt SVT.Under våren har arbetet i Viksjö kommit igång igen, men nu är det Skanska som tagit över efter Active Works och kommit in med egna maskiner och personal. Många underentreprenörer står fortfarande utan ersättning för sitt arbete och vid en godkänd konkurs blir det upp till konkursförvaltaren att prioriterar vilka skulder som ska betalas. Många kommer med stor sannolikhet aldrig att se röken av några pengar.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer