maskinentreprenoren logo

Juridik

Konkurser blir dyrare än försöka rädda bolaget

För ett år sedan trodde många att konkurserna skulle nå även maskinentreprenörer. Men det har rullat på. Men i slutet av 2023 märks en ökning, enligt Terra Advokat.

writer image
Micael Appelgren 

Lästid:  0 min

article
article I kärva tider måste du även hålla koll på dina beställares och samarbetspartners ekonomi. Går det dåligt för dem kan det drabba dig hårt. Illustration: Linn Posse Foto: Linn Posse

Det är lågkonjunktur och byggbranschen straffas just nu hårt med ett stort antal ökade konkurser. Det är bekymmersamt för maskinentreprenörer som ofta jobbar tätt ihop med byggföretagen; som inte sällan klarar sig utan hjälp med markjobb av olika slag.

– Det finns absolut de maskinentreprenörer som missar vissa viktiga delar och själva kan hamna i ett läge där konkursen hotar. Man måste bevaka sina viktigaste samarbetspartners och hålla sig informerad om hur det går även för sina leverantörer och beställare, säger Ralph Strandberg som är affärsjurist på Terra Advokat och specialiserad inom olika bolagsfrågor.

Att veta att det är lågkonjunktur är ett första steg. Men det är viktigt att reagera i god tid. Analysera och ta reda på fakta som rör ditt företagande. Samla kunskap och sedan börja agera.

Terra Advokat är den advokatbyrå som Maskin-entreprenörerna (ME) har avtal med, och juristerna här har bra kunskap om entreprenadbranschen och möter kunder/klienter kontinuerligt som hamnat i olika situationer som kräver juridisk hjälp. En sak som Ralph Strandberg vill ta upp speciellt är det som handlar om ställföreträdaransvar.

– I fall det skulle närma sig en konkurs och det finns skatteskulder i ett bolag som har förfallit och det sedan blir konkurs, så måste man förstå att detta blir skulder som styrelsen sedan ska betala med sina redan skattade pengar. Man kan med fog säga att det då bli tre gånger så dyrt, och det kan bli väldigt tungt att komma igång ingen med den typen av skulder, säger Strandberg.

Nu är det hög tid att genomlysa företaget och alla relationer man har. Konkurserna i byggbranschen är just nu de högsta på 10 år. Analysföretaget Dun & Bradstreet, förutspår att 1400 byggföretag går i konkurs i närtid. Detta är inte sällan maskinentreprenörernas kunder och beställare. Här finns något som Ralph Strandberg vill lyfta.

– Har du en beställare som du märker inte kan betala och det börjar bli förseningar och att ni kanske kommer överens om att denne ska delbetala men att förfallodagen redan har varit. Här är det viktigt att agera, för om företaget går i konkurs så kommer konkursboet kräva tillbaka pengar som är betalda efter förfallodagen. Du får inte behålla dessa pengar. Se till att få betalt innan detta händer, och kan du inte få betalt av företaget, försök få betalt av ägarna. Annars är pengarna borta, och då kan ditt bolag vara illa ute också.

Vad är viktigt för att själv undvika konkurs i ett svårt läge? Som ofta handlar det mycket om kommunikation och inte direkt om juridik eller ekonomi.

– Man ska hålla alla som är viktiga för bolaget nära sig. Jag tänker till exempel hyresvärden, banken och revisorn. Träffa de här människorna så ofta du kan, en bra relation kan mycket väl leda till att det går att få uppskov med en hyra, och banken kan känna att en utökad checkkredit är möjligt. Viktigt att alltid informera banken, tidigt och noga. Känner banken att de har fått veta sist, det är då de brukar dra i konkurssnöret och sedan är det som det är, säger Ralph Strandberg.

Det kan vara självklart. Men det gäller, förenklat, att se till att öppna alla bruna kuvert och inte lägga dem på hög utan agera, betala eller komma överens om annan lösning. Tidigt. Och prioritera banken. Och tro inte att Skattemyndigheten har kundfokus, deras uppgift är att ta in pengar, som Strandberg, utrycker det.

Företagare som väntar för länge med att agera tappar också snabbt möjligheter att agera i tid. Dyker det upp ekonomiska problem är det viktigt att erkänna detta för sig själv och så snabbt som möjligt agera själv på det som är viktigt men sedan också ta hjälp.

– Jag tycker man i det läget faktiskt borde kontakta en advokat som kan obeståndsrätt. Ställ alla frågor till den här advokaten så att du vet vad som gäller. Man kan i det här läget då till exempel konsultera med en konkursförvaltare och fråga hur han skulle ställa sig till bolaget i fall det redan varit i konkurs. Då får man reda på en hel del och vad som bör göras, säger Strandberg.

Andra exempel som Terra Advokat tar upp är att själv ta initiativ till en företagsrekonstruktion. För konkurser blir dyrare än att rädda bolaget.

Text: Micael Appelgren 

Undvika konkurs

Att identifiera och hantera ekonomiska risker i tid är ofta skillnaden mellan överlevnad och konkurs. Det är aldrig fel att ta hjälp av en jurist för att inte hamna i ett svårt läge som sedan blir dyrt att ta sig ur. Särskilt viktigt nu när flera av maskinentreprenörernas beställare och leverantörer i byggbranschen har ekonomiska svårigheter.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer