maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Konsult plockar hem stort jobb på Ostlänken

Konsultfirman Cowi ska på uppdrag av Trafikverket, detaljprojektera den delsträcka av Ostlänken som går från Stavsjö till Loddby. Sträckan kommer bland annat att ha en åtta kilometer lång järnvägstunnel. Uppdraget uppgår till cirka 275 miljoner kronor.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Cowi utför uppdraget tillsammans med SYSTRA och Bjerking. Bygget av delsträckan planeras att inledas 2026. Foto: Cowi

–Det är ett prestigeuppdrag för oss på COWI på flera sätt. Ostlänken är ett viktigt projekt som möjliggör smidigare och mer hållbara resor för många människor. Vår expertis används för att förverkliga ett stort infrastrukturprojekt på ett sätt som håller hög kvalitet och har ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Anders Wiktorson, VD för Cowi Sverige.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Delsträckan mellan Stavsjö-Loddby i Norrköpings kommun innehåller flera utmanande delar att detaljprojektera. Den åtta kilometer långa tunneln under Kolmården kommer att bli Sveriges näst längsta järnvägstunnel när den är klar. Till den projekteras en lång servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt. Längs med delsträckan ingår dessutom 10 broar däribland en 760 meter lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.

I uppdraget ingår att Cowi ska hitta vägar att minimera projektets klimatpåverkan genom klimatsmarta tekniska lösningar och materialval. Från det beräknade klimatavtrycket i järnvägsplan fram till byggfasen, ska klimatpåverkan mätt i utsläpp reduceras med 62 procent.

Cowi utför uppdraget tillsammans med SYSTRA och Bjerking. Bygget av delsträckan planeras att inledas 2026.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer