maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Kostnadsökningar direkt när dieselpriset drar iväg

Både åkerier och maskinentreprenörer har allt större vana att reglera löpande dieselkostnader via avtal. Priserna regleras ofta kvartalsvis eller årsvis. Men vissa sitter fast och riskerar få kostnaderna i knät själva.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article I alla jobb behöver entreprenörer nu reglera sina kostnader för diesel mot beställare. Annars hamnar kostnaderna i knät på det egna företaget. Foto: Ryno Quantz

Vid årsskiftet regleras många transportavtal för bland annat offentlig sektor såsom kommuner, regioner och statliga verk utöver det privata näringslivet. Det höga dieselpriset kommer innebära en ökning av fraktkostnaderna på mellan 10–15 procent för många företag och organisationer.

Med den stora ökningen av dieselpriset vid årsskiftet på 1,20 kr/liter har dieselpriset nu ökat med cirka 40 procent på ett år. Ökningen beror bland annat på den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver och ökade marknadspriser. Ren HVO blir därför ännu dyrare - på Preem kostar HVO100 nu 24,12 kronor litern.

- Vid årsskiftet regleras många transportavtal vilket kommer innebära ökade kostnader på mellan 10–15 procent för många företag och organisationer. En sådan stor uppräkning ser vi sällan och anledningen är det kraftigt ökade dieselpriset, säger Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Många transportavtal innehåller en bränsleklausul som innebär att kostnaden för diesel regleras regelbundet. Genom att indexreglera transportavtalen kan både säljare och köpare av transporter justera kostnadsförändringar av bland annat bränsle med underlag från SCB, Statistiska Centralbyrån. Syftet är att skapa en trygg, långsiktig och rättvis affär för båda parter. Även i anläggningsmaskinindex som distribueras av Maskinentreprenörerna finns ren HVO och diesel med som viktiga poster att ta hänsyn till vid längre avtal med beställare.

- Även om en bränsleklausul finns i många avtal är den snabba ökningen av dieselpriset en stor utmaning för många åkeriföretag då kostnadsökningarna inte regleras direkt. Transportkostnaderna måste tas ut av kund och i förlängningen konsument. Då det mesta av det vi konsumerar transporteras på lastbil kommer vi med all sannolikhet att få se en prisökning på många varor och tjänster framöver, avslutar Ulric Långberg.

Snells Entreprenad AB i Pajala har olika avtal med sina beställare.

- Vi har några avtal som regleras kvartalsvis, några årsvis, och så har vi några i Finland helt utan indexreglering. Men där är det mindre problematiskt eftersom de inte går lika snabbt fram med reduktionsplikten, och därmed är höjningen och kostnaden lägre där, säger Patrik Snell, vid på Snells Entreprenad.

BDX har bättre indexreglering inom logistik och transport än på entreprenadsidan.

- Det är tradition i avtalen på logistiksidan i högre grad. Men vi har det mesta reglera, men inte allt. Det kommer att svida trots att vi har tagit höjd för detta, vi visste ju om det, säger Catrin Ingvarsson, som är tf vd på BDX.

På BDX följer man situationen noga nu och Catrin Ingvarsson höjer en varningsflagg för de bolag som ligger med mycket maskiner på totalentreprenader som kan ta 2-3 år att färdigställa.

¬- Har man inte tagit höjd för den här ökningen, då blir det kännbart. Och frågan är ju hur länge man kan vänta innan man i så fall måste ta en diskussion med beställaren, menar Ingvarsson.

AB Hägglunds last & schakt i Lycksele har också bra ordning på indexregleringarna, anser vd Mikael Hägglund.

- Det blir ju i slutändan beställarna som får betala. Det är inte så långa intervaller inom skogen, skogsbolagen. Lite längre intervaller är det nog på andra håll. Och det är klart, det kan bli kännbart om man inte får betalt för bränslet om det inte är en reglering inom ett halvår eller ett kvartal. Det är ju en förlust som man får ta då, säger Mikael Hägglund.

Energimyndigheten fick 27 december i uppdrag av regeringen hur reduktionsplikten slår för näringslivet och samhället i stort. Men det uppdraget ska redovisas först 15 december 2022. En sak är dock säker. Branschorganisationen Drivkraft Sverige konstaterar att det behövs klart högre produktioner av biobränslen om världsmarknadspriset inte ska skena ännu mer på HVO. Både flyg och sjöfart ska lämna fossila bränslen enligt plan. Resten av EU kommer också att öka mängden biobränslen i diesel kommande år.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer