maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Krav på digitala följesedlar drar igång

Byggbranschens krav på digital rapportering ökar både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Därför ställer sig branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar. Maskinentreprenörerna också.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article De nya kraven innebär att klimatinformation för levererade tjänster ska samlas in och skickas till kunder och beställare via digitala följesedlar enligt branschstandarden BEAst Supply 4.0. Foto: ME

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen, uppmanar byggentreprenörer att tillämpa branschstandarden BEAst Supply 4.0 för digitala följesedlar i sin klimatrapportering. De nya kraven innebär att klimatinformation för levererade tjänster ska samlas in och skickas till kunder och beställare via digitala följesedlar enligt branschstandarden BEAst Supply 4.0.

– Det är nu hög tid för beställare och byggentreprenörer att börja tillämpa branschstandarden för digitala följesedlar i sin klimatrapportering. Att avvakta eller avstå är inte ett alternativ. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs idag för att möta ökade krav på transparens och frekvens av rapportering, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen.

Maskinentreprenörerna har varit aktiva i arbetet med att få systemet att fungera även för medlemsföretagen.

- Detta är ett nytt steg i digitaliseringen. ME:s företag bör nu prata med sina beställare om hur kraven ser ut. Många har ju egna affärssystem där BEAst går att implementera och de som inte har det kommer ganska säkert att få system av de stora beställarna som fungerar, säger Eva Ingverud som är miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.

Trafikverket inför krav på digital miljörapportering, enligt BEAst Supply 4.0, i nya upphandlingar från mars 2024. Inledningsvis kommer drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster och hantering av massor att omfattas. Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata sedan första januari 2022. Därtill är Stockholms kommun en av de kommuner som redan tillämpar krav på digital rapportering av miljödata, enligt BEAst.

Det som ska rapporteras är drivmedelsförbrukning och transporterar maskinentreprenören massor så ska det även rapporteras antal ton och antal kilometer som massorna har transporterats.

Byggföretagen rekommenderar sina medlemmar att tillämpa branschstandarden BEAst Supply 4.0, som styrgruppen till Miljödata NU (Byggföretagen, Trafikverket, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandlarna, NCC, Peab, Skanska) står bakom.

Andra organisationer som också ansluter sig till branschstandarden BEAst Supply 4.0, förutom redan nämnda, är Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna och Installatörsföretagen.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer