maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Krisstämning bland byggcheferna

Landets chefer inom byggbranschen tror inte på någon vändning i konjunkturen i år. Krisen visar sig slå hårdare och snabbare än vad man tidigare har trott.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Nära varannan chef (48 procent) är orolig för fortsatta uppsägningar. I Sydsverige är oron störst: 58 procent befarar att fler måste gå. Foto: ME

Branschföreningen Byggcheferna lät Novus ställa frågor till chefer i november – december 2023, drygt sex månader efter en första mätning. Drygt 3 300 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet fördelade över hela landet svarade. Resultatet är i korthet:

Drygt fyra av tio chefer (43 procent) uppger att deras verksamhet har sagt upp folk som följd av krisen i branschen. I Sydsverige är motsvarande siffra 57 procent och i Norrland 30 procent.

Nära varannan chef (48 procent) är orolig för fortsatta uppsägningar. I Sydsverige är oron störst: 58 procent befarar att fler måste gå.

Nästan lika många (47 procent) menar att en vändning ligger mer än ett år bort. I Sydsverige är cheferna mest pessimistiska: 51 procent tror att vändningen är mer än ett år bort. I norr är de mest optimistiska.

Enligt 7 procent av cheferna råder inte kris just nu. I Norrland menar 16 procent att det inte råder kris.

I Sydsverige är motsvarande siffra 3 procent.

Antalet hittills genomförda uppsägningar är betydligt fler än cheferna rapporterade var planerade i våras. Ett halvår senare har siffran 19 procent planerade uppsägningar växt till 43 procent genomförda.

- Den stora skillnaden mellan vårens prognos och höstens utfall är ett tecken på att krisen slår kraftfullare och i ett snabbare tempo än tidigare byggkriser. Det är många som drabbas hårt just nu, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Undersökningen visar att krisen hittills har slagit till med full kraft i bygg och mest i Sydsverige. Industriskiftet i norr dämpar krisen och anläggnings- och infrastrukturbranschen har hittills drabbats minst. I Norrland menar mer än dubbelt så många chefer att branschen inte är i kris.

- Vår pulsmätning indikerar att byggkrisen inte nått botten och ingen vändning är trolig under 2024. Krisen har hittills handlat om bygg men framöver kommer den även drabba de andra delarna av samhällsbyggnad, framför allt installationssidan och tekniska konsulter, säger Jeanet Corvinius.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer