maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Låg riskt för skador vid asfaltsfräsning visar undersökning

Exponering för damm av kristallin kiseldioxid via luftvägarna orsakar cancer och silikos, ofta benämnt som stendammslunga. Studie visar att jobbet med asfaltsfräsning ligger under gällande gränsvärden.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Totalt genomfördes 62 personburna mätningar av respirabelt damm vid 18 olika tillfällen under höst/vår samt sommarsäsong. I sammanställningen inkluderas även 5 mätresultat för arbetsmoment inom losshållning som genomförts av andra aktörer. Foto: SBUF/Pressbild

I den svenska arbetsmiljön finns gränsvärden för inhalerbart damm på 5 mg/m3 respektive respirabelt oorganiskt damm på 2,5 mg/m3. Respirabelt damm är den partikelstorlek som kan komma längst ner i lungorna och tränga ända ner i lungblåsorna. Det är just respirabel kvarts som orsakar sjukdom då dessa partiklar deponeras i lungan och kapslas in i lungvävnaden, vilket leder till ärrbildning och inflammation. Gränsvärdet för respirabel kvarts är i dagsläget 0,1 mg/m3.

I ett forsknings- och utvecklingsprojekt, som samfinansierats av SBUF, aktörer inom byggbranschen och SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) har mätningar inom särskilda arbetsmoment vid väg- och anläggningsarbete samlats in och sammanställts för att skapa ett underlag av referensmätningar. Arbetsmoment inom asfaltsfräsning och losshållning var i fokus.

Totalt genomfördes 62 personburna mätningar av respirabelt damm vid 18 olika tillfällen under höst/vår samt sommarsäsong. I sammanställningen inkluderas även 5 mätresultat för arbetsmoment inom losshållning som genomförts av andra aktörer.

Resultaten visar att samtliga koncentrationer av respirabel kvarts vid olika arbetsmoment inom losshållning (blåsa, borra, ladda, skrota) var väl under gränsvärdet på 0,1 mg/m3 med några värden uppåt halva gränsvärdet. Även uppmätta halter av respirabelt damm var mycket låga inom losshållning, samtliga under 0,25 mg/m3, det vill säga en tiondel av gränsvärdet.

Koncentrationerna av respirabel kvarts inom asfaltfräsning var generellt under gränsvärdet men varierade mellan de olika arbetsuppgifterna i fräslaget. Högst exponering noterades för de personer som övervakade fräsningen och därmed rörde sig bredvid pågående arbete, samt de som arbetade med fräsmaskiner utan hytt.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer