maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Lägre framtidstro hos små och medelstora byggföretag

Framtidstron hos små och medelstora företag minskar. Det visar höstens Affärsbarometer från Visma Advantage. 1 377 svenska småföretag deltog i undersökningen, som genomfördes mellan 20 oktober och 10 november 2022.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Inflation, stigande räntor och ökade leverantörskostnader, är faktorer som försvårar för nästan alla företag. Samtidigt är vissa branscher mer utsatta än andra. Hit hör detaljhandel via butik och verksamheter med kvardröjande pandemieffekter, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. Foto: Ryno Quantz/genrebild

– Höstens undersökning visar att svenska småföretag anpassar sin förväntan på framtiden till konjunkturnedgången. Däremot är det endast ett fåtal företag och företagare som vidtagit åtgärder för att skydda sina verksamheter. Detta trots att de allra flesta gör bedömningen att försäljningen kommer att minska och kostnaderna öka under det närmaste halvåret. Det i sig är ett oroande tecken, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Förändringarna i framtidstro jämfört med vårens undersökning är stora. Sammantaget tror 36 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer att försäljningen nu kommer att minska, vilket är 21 procent fler än vid undersökningen för sex månader sedan. Drygt 32 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet, medan knappt 28 procent spår en ökad försäljning.

– Inflation, stigande räntor och ökade leverantörskostnader, är faktorer som försvårar för nästan alla företag. Samtidigt är vissa branscher mer utsatta än andra. Hit hör detaljhandel via butik och verksamheter med kvardröjande pandemieffekter, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Inom de olika branscherna visar undersökningen att företagen genomgående gör bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas negativt under det närmaste halvåret. Mest negativa är företag verksamma inom hotell och restaurang, där 59 procent tror på en minskad försäljning. Men även i branscher som bygg – 54 procent – och handel – 49 procent – gör många företag bedömningen att försäljningen kommer att minska.

Hälften av företagen i undersökningen, 50 procent, hänvisar till en kommande lågkonjunktur som skäl till minskad framtidstro. Betydligt färre, totalt 11 procent, ser lågsäsong, ökad konkurrens eller minskat antal försäljningskanaler som möjliga orsaker till en negativ utveckling.

Text:

Om Affärsbarometern

Vismas Affärsbarometer bygger på en webbaserad enkätundersökning som besvarats av 1 377 små och medelstora företag mellan 20 oktober och 10 november 2022. Samtliga svar kommer från företag som är kunder till Visma Advantage. Enkäten har genomförts två gånger per år sedan 2011 och är en indikator på framtidstro bland små och medelstora företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer