maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Lägsta naturgrusproduktionen någonsin

SGU sammanställer varje år statistik över den svenska ballastproduktionen. Siffrorna för 2021 kommer presenteras inom kort, men redan nu har SGU släppt delar av innehållet. Bland annat visar sammanställningen den lägsta naturgrusproduktionen någonsin med 7,6 miljoner ton och en uppgång av den totala volymen ballast.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Under 2021 levererades totalt 101,4 miljoner ton ballast, vilket är en ökning med en halv miljon ton jämfört med 2020. Foto: Shutterstock

Under 2021 levererades 101,4 miljoner ton ballast. Det är en ökning med nästan en halv miljon ton jämfört med 2020. Mest ballast produceras i Västra Götaland, Skåne och Stockholm, men den största produktionsökningen står Örebro län för med en uppgång på 15 procent – 0,4 miljoner ton. Ballastproduktionen minskade mest i Gävleborgs län, där nedgången uppgår till -13 procent, motsvarande 0,6 miljoner ton.

Den största andelen ballastmaterial förbrukas inom tätbebyggda områden, som samtidigt ofta uppvisar många konkurrerande markanvändningsintressen.

– En annan aspekt är att det handlar om stora volymer av tunga material, vars transporter kan medföra stor miljöpåverkan. En klok placering av täkter i förhållande till geologiska förutsättningar, avstånd till förbrukare, men även god kunskap om framtida tillgång efterfrågan är därför viktigt, säger Magnus Johansson, statsgeolog vid SGU och ansvarig för rapporten.

Bland siffrorna som presenterats framgår även att naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin, med 7,6 miljoner ton den lägsta någonsin, vilket utgör 7 procent av den totala ballastproduktionen. Det är en minskning från 2020 med 0,2 miljoner ton.

Det totala antalet täkter fortsätter sjunka och är nu nere på 1 122 stycken. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. Naturgrustäkterna minskar med 16 till 216 täkter. Krossbergtäkterna minskar med 9 till 756 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter). Störst andel krossberg finns i Gotlands län (99 procent), Örebro (98 procent) och Östergötlands län (97 procent).

Rapporten i sin helhet publiceras i början av 2023.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer