maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Lågt intresse för innovation i upphandlingar

Knappt var femte upphandlande organisation arbetar i hög utsträckning för att främja innovativa lösningar. Det visar svaren i Nationella upphandlingsenkäten.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Att inte främja innovation i upphandling är ett missat tillfälle att med hjälp av marknaden hitta nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses på ett hållbart sätt, skriver Upphandlingsmyndigheten. Foto: ME

Enkäten visar att bara var tredje organisation i hög utsträckning använder funktionskrav. Nationella upphandlingsenkäten genomfördes av Upphandlingsmyndigheten under oktober 2022. Frågorna i enkäten handlar bland annat om i vilken utsträckning som kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag arbetar för att främja innovativa lösningar och använder funktionskrav i upphandlingar.

Av de över 700 upphandlande organisationer som svarade på enkäten är det 17 procent som anger att de i hög utsträckning arbetar för att upphandla innovativa lösningar. Men spridningen är stor. Av de offentliga bolagen är det 28 procent som i hög utsträckning arbetar för att upphandla innovativa lösningar jämfört med 11 procent av kommunerna.

Att inte främja innovation i upphandling är ett missat tillfälle att med hjälp av marknaden hitta nya lösningar på komplexa samhällsutmaningar samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses på ett hållbart sätt, skriver Upphandlingsmyndigheten.

En tredjedel av organisationerna uppger i enkäten att de i hög utsträckning använder funktionskrav i sina upphandlingar. Av regionerna är det 50 procent medan övriga organisationer ligger runt 30 procent.

Att använda funktionskrav i upphandlingar underlättar för nya lösningar att komma ut på marknaden. Det är också ett sätt att visa marknaden att organisationen vill bidra till näringslivets utveckling, enligt Upphandlingsmyndigheten.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer