maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Tuffare – men ingen kris för maskinentreprenörerna

Landets maskinentreprenörer är pressade, men investerar i maskiner och är försiktiga med varsel. Siktet verkar vara inställt på 2024 - hösten 2023 är redan rökt.

writer image
Micael Appelgren  

Lästid:  0 min

article
article Landets maskinentreprenörer känner, som de flesta andra, av att konjunkturen viker. Men det är inte lika pressat som det är för byggföretagen som är knutna till husbyggnad. Maskinentreprenörer har en bredare marknad och en hel del har lyckats flytta maskinerna där arbete finns. Foto: Ryno Quantz

Maskinentreprenörernas rapport MEKO som presenterades före semestrarna var ovanligt intressant denna gång. När byggbranschen krisar visar det sig att maskinentreprenörer varit tillräckligt snabbfotade att flytta sina resurser bort från bostadsbyggande till infrastruktur. Inte alla, men tillräckligt många, visar MEKO-rapporten.

MEKO är en så kallad konfidensindikator. Företaget Navet Analytics har ställt ett antal kvalitativa frågor till 80 av ME:s medlemsföretag. Frågorna innefattar en rad ämnen som har med företagets ekonomi och syn på framtiden att göra, men även ett antal specialfrågor som avslöjar vilka som är de mest centrala frågorna som företagen brottas med just nu.

– MEKO-rapporten är relevant för medlemsföretagen för att den ger en övergripande bild av hur omvärlden och ekonomin kan utvecklas och påverka förutsättningarna för maskinentreprenörerna. Den visar även hur branschen mår och vilka förväntningar man har det kommande halvåret, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna (ME).

Värdet i sommarens MEKO visar på ett svagt positivt läge. Men det är ändå det svagaste läget sedan MEKO-rapporterna började publiceras 2015. Läget sex månader framåt beräknas bli sämre, men faktiskt inte den mest negativa bedömningen hittills. Maskinentreprenörer såg mer dystert på situationen 2019 än för slutet av 2023.

– Årets Sommar-MEKO visar att medlemsföretagen, trots svagt vikande siffror, sitter still i båten i avvaktan på att konjunkturen ska ta fart igen. Samtidigt resulterar fortsatt stor efterfrågan på företagens tjänster i ökade maskininvesteringar. Företagen undviker dessutom att göra sig av med personal eftersom startsträckan kan bli lång när konjunkturen vänder, säger Anders Robertsson.

De orosmoment som ändå påverkar starkt är till exempel ökade kostnader för drivmedel, material och höga räntor. En maskinentreprenör som tidningen pratade med nyligen konstaterade helt nyktert att ”det blivit väldigt dyrt att köpa maskiner nu”.

30 procent av det tillfrågade företagen anser att löneökningarna efter avtalsrörelsen påverkar företaget negativt. Men över hälften ser inte löneökningarna (7,4 procent på två år) som ett stort problem. Samma sak när det gäller orderingången. 30 procent tycker att orderläget är sämre än normalt, men drygt 50 procent anser att det är ungefär som vanligt.

Tydligt, och inte särskilt överraskande, är att det är maskinentreprenörer verksamma inom bostadssektorn som blivit hårdast drabbade det senaste halvåret. Och här ser det inte ljust ut framåt heller. Småhus och flerbostadshus har skjutits fram och en maskinentreprenör som tidningen pratat med säger att ”den marknaden är nu helt död”.

Men det är just när det handlar om bostäder som det också blir intressant. Maskinentreprenörer är helt klart rörligare än byggentreprenörer som ofta är specialiserade på ett segment. 50 procent av maskinentreprenörerna bedömer att det till viss del går att styra om verksamheten till andra sektorer. Av dessa 50 procent antas över hälften av verksamheten kunna styras om. Och 84 procent av de tillfrågade maskinentreprenörerna har heller inte i dagsläget behövt göra några förändringar på grund av minskad efterfrågan. Endast 9 procent har behövt varsla eller säga upp personal.

Men att ställa om verksamheten tar också lite tid. Det gäller att inte vänta för länge. Hälften av företagen i MEKO räknar i snitt med att det skulle ta sex månader att ställa om. 30 procent menar dock att de skulle klara det på 2–3 månader. 10 procent tror att de kan ställa om på bara en månad. 

Att maskinentreprenörer i så hög grad räknar med att kunna ställa om är självfallet en fördel för branschen. Svaren i MEKO kan till exempel jämföras med byggentreprenörernas situation. Här är antalet konkurser nu det högsta på tio år. Kreditupplysningsföretaget Creditsafe rapporterade också att ökningen fortsatte i juni och i jämförelse med 2022 har konkurserna bland byggentreprenörerna ökat med 36 procent. 

MEKO kan kompletteras med Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i maj. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet minskade med 3,8 enheter till 110,8 (100 är neutralt) medan indikatorn för husbyggarna steg marginellt till 96,7 (alltså under neutralt).

Text: Micael Appelgren  

MEKO

MEKO står för Maskin-entreprenörernas Konfidensindikator och baseras på frågor till 80 medlemsföretag som svarar på sex frågor om företagets marknadssituation och försäljning. Svaren vägs samman till MEKO. Konfidensindikatorn för mätperioden maj är 104 – det svagaste värdet för maj sedan mätningarna började. Det förväntade MEKO-värdet för kommande mätperiod för november är 92, vilket visar på en mer negativ bild av framtiden än vad företagen bedömde för ett år sedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer