maskinentreprenoren logo

Teknik

”Längre drifttid bättre än snabbladdning”

Hur kan energilager användas vid arbete med elektriskt drivna anläggningsmaskiner? Skellefteå kommun och NCC undersökte frågan i samverkansprojektet Bergsbyns Företagspark.

writer image
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article Att använda sig av energilager för laddning och drift av eldrivna maskiner fungerar rent praktiskt, men enligt projektet i Bergsbyn är det bättre för just grävmaskiner att istället ha större batterier i maskinen. Foto: Stefan Hörnfeldt

Vägg i vägg med Northvoltfabriken strax utanför Skellefteå anlades 2022–2023 Bergsbyns företagspark. Här har 38 hektar skogsmark omvandlats till industritomter för 25–35 företag och redan från början deklarerade kommunen sin ambition att arbetet med hjälp av omfattande elektrifiering och andra åtgärder skulle utföras så fossilfritt som möjligt. 

Som ett delprojekt, med finansiering från Vinnova, drev de tre parterna Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft samt NCC under arbetets gång även projektet ”Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager”. Syftet var att undersöka hur energilager, stora flyttbara batterier för laddning och drift av elektrifierade maskiner, fungerar i praktisk verklighet.

Svaret blev ganska tydligt.  Ännu var tekniken inte riktigt på plats. 

– Men just nu utvecklas den här typen av produkter i ett rasande tempo. Det fullkomligt exploderar, vilket innebär att den teknik vi valde att använda 2022 faktiskt inte är relevant längre, nya generationer av energilager har kommit sedan dess, konstaterar Stefan Hörnfeldt från konsultfirman Cornerfield Consulting AB, som varit konsult och medförfattare till projektrapporten. 

– Vad vi har med oss från projektet är vikten av att våga testa nya tekniker på riktigt för att kunna lära oss vad som fungerar, eller inte, och varför. Jag tror inte på att bara göra små tester i liten skala, då riskerar vi att det tar för lång tid att lära oss de nödvändiga läxorna. Och vad vi inte har just nu är tid, 2030 närmar sig snabbt.

Vad var det då som testades i Bergsbyn? Jo, två energilager på 100 respektive 280 kWh med uteffekter på 30 respektive 230 kW, valdes ut med två olika användningsområden i tanken. Det mindre skulle vara lätt att flytta och användas för laddning samt drift av mindre maskiner under en längre tid. Det större lagret tänktes för snabbladdning av tyngre maskiner och fordon samt drift av en mobilkross.

I projektet fanns två större eldrivna maskiner, en 25-tons bandgrävmaskin samt ett mobilt krossverk. Till detta kom ett antal eldrivna mindre maskiner, typ pumpar, paddor med mera. Energilagren tänktes även användas för att hantera effekttoppar mot nätanslutningen och för att undersöka om det gick att ladda dem med hjälp av solceller.

Den allra första erfarenheten av att använda sig av energilager i anläggningsverksamhet blev tyvärr negativ. Det saknades kablage för att kunna koppla samman olika enheter. 

– Ett av de två lagren krävde specialkablar och de måste beställas från leverantör, med flera månaders leveranstid, berättar Stefan Hörnfeldt och kommer därmed in på en av de viktigaste erfarenheterna från projektet – vikten av planering.

– Vid elektrifiering adderas ytterligare en dimension till planeringsarbetet. Vi är duktiga på att planera för vilka maskiner som krävs för en uppgift och när de behövs. Nu måste vi dessutom lägga till faktorn energi. 

Stefan Hörnfeldt har lång erfarenhet från produktion, arbetsledning och affärsutveckling inom bygg- och anläggning. Med åren har han specialiserat sig på elektrifiering och arbetar med allt från elvägar via rådgivning kring elektrifierade anläggningsmaskiner till egen verksamhet med en elektrisk lastmaskin i snösvängen. 

– Jag känner att jag måste veta vad jag talar om och kör i år en första säsong med en Volvo L25 Electric i Sundsvall. Erkänner att det varit en jäkla utmaning, det har varit kallt och intensivt, men det är ju då man lär sig och ser var gränserna går.

Att elektrifiering är så mycket mer än att byta ut maskinens dieselmotor mot en elmotor är Stefan den förste att skriva under på. Han tar ett steg till och pratar om systemskifte. 

– Vi går in i ett helt nytt system. Då måste vi kunna sticka ut hakan och våga berätta både när det går bra och när det går åt helsike. Vi måste dela med oss av våra erfarenheter och samarbeta.

Erfarenheterna från projektet i Bergsbyn finns därför sammanfattade både i en projektrapport och på en hemsida (se faktarutan). 

Där konstateras att energilagren fungerade bra när de väl var satta i drift. Att flytta dem runt på området var dock inte lika smidigt som man hoppats och i kombination med att ett av energilagren krävde en omgivande temperatur på över 10 plusgrader blev slutsatsen att de tillfällen energilager kan vara helt avgörande för elektrifiering är begränsad. Det är helt enkelt en bättre lösning att ge maskinernas batterier högre kapacitet så att man får fler drifttimmar under dagen, och sedan låta laddningen ske under natten, än att använda sig av snabbladdning under dagtid. 

De tekniska problemen i samband med elektrifiering av anläggningsverksamhet kommer med all sannolikhet att lösas under de kommande åren, menar Stefan Hörnfeldt. Världen över arbetar tillverkare med nya lösningar. Värre är det med vad vi gör på hemmaplan, det saknas fortfarande regelsystem att förhålla sig till menar han och nämner ett konkret exempel: 

– Nätägare har skyldighet att tillhandahålla anslutning för byggström. Men hur blir det när byggström i framtiden kan betyda anslutningar för 400 till 500 A, som dessutom är fördelat olika över dygnets timmar?

– Det måste skapas tydliga styrmedel på nationell nivå för att reglera detta.

Text: Sofia Barreng

Elektrifiering i anläggnings­projekt

-Läs mer om projektet i Bergsbyn på dess hemsida. En internetsökning på ”Elektrifiering i anläggningsprojekt” leder till mer information om de lärdomar som drogs under planering och genomförande. 

Slutrapporten heter ”Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager” och finns även den på internet.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer