maskinentreprenoren logo

Branschreportage

Liten fick stora muskler

Eleda… lägg det namnet på...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Eleda… lägg det namnet på minnet. Du kommer inte att se deras logotyp på en enda anläggningsmaskin. Men det här är faktiskt en av Sveriges största och mest expansiva maskinentreprenörer. Daniel Bröyt i Sälen är en viktig spelare i laget.Sverige ska byggas, det ska ställas om, som det heter; det är bostadsbrist, och det är alldeles för låg kapacitet i både el- och VA-näten. Infrastrukturens kvalitet är livsnödvändig för ett lands välstånd och utveckling. Eller som Eleda skriver i sin årsredovisning: ”En stor del av anläggningsmarknaden är stabil och lokal, med kunder som har återkommande behov av leverantörer med lokala resurser och kunskap om lo-kala förhållanden.”Är det något Daniel Bröyt och företaget Eilab i Sälen har så är det lokala resurser och kunskap om lokala förhållanden. Det är ett av skälen till att Eilab nu blivit dotterbolag till Kewab och därmed en viktig kugge i det maskineri som Eleda nu bygger över hela Sverige.– Vi har helt andra muskler nu. Ett av jobben vi har här i Sälen nu hade vi inte fått tag i om det inte hade varit så att vi nu är en del av den här gruppen. Det var Kewab som hade kontakt med kunden och tog hem jobbet, och sedan har vi som bolag här räknat på det och utför det, säger Bröyt.Maskinentreprenörernas bransch har blivit högintressant för de aktörer som vill se sina investeringar växa stabilt och utan för stor risk. Branschen anses ha en långsiktig potential och bör kunna intressera investerare och Eleda jobbar nu systematiskt för att introducera koncernbygget på börsen.Att ingå i Eleda ger inte bara nya typer av jobb. Faktum är att i år var första gången som Daniel Bröyt hade något som liknade semester. Och Fredrik Lind i grävaren kan vara säker på att han behövs någonstans inom Eleda så länge det behövs förare. Foto: Johanna SörensdotterDet bekymmer som tidigare har funnits är att branschens styrka alltid har legat i det lokala nätverket, maskinkapacitet och tillgång till kompetent personal och byggmaterial i närmiljön. Det är svårt att förvärva sådana bolag, personalen är central och måste bli kvar i bolagen. Detta har Eleda löst genom det nya klustret av väl utvalda företag med gott renommé som arbetar i ett nätverk under sina redan kända varumärken.Samma företagsledning som tidigare driver bolagen vidare.– Vi har ju egentligen bara arbetat i den här gruppen ett år, eller faktiskt mindre än så. Än har det inte hänt jättemycket, men det är flera saker på gång, bland annat gemensamma ekonomisystem och liknande. Och vi stöttar ju varandra och hjälper till med allt inom koncernen, maskiner och personal, kompetensöverföring och det som behövs, säger Bröyt.Det här är något nytt. Och skälet till att det fungerar och händer just nu är att företagen i olika storlekar, lokala och större regionala, håller på att bestämma sig om de vill växa eller inte. Men att växa är komplicerat och kräver resurser, mer personal och ökar risken.Det är också en generationsfråga. De nya yngre företagsledarna i branschen identifierar sig inte lika hårt som sina fäder med själva yrket. Färre ser jobbet som en livsstil. De yngre är företagare, helt enkelt. Ett fönster har öppnats, kan man säga.När jätten Kewab klev in i Eleda var det diskussionen om framtiden som styrde. Skulle Kewab växa mer, eller var det lagom stort? Samma sak funderade Daniel Bröyt på hemma i Lima.Var det lagom, eller var det läge att växa?– De här tankarna hade jag haft i ett antal år. Men att växa från där vi var med cirka 15 anställda, kräver ganska mycket. Mycket mer administration och regelverk och bara sådant som KMA (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö) tar resurser. Jag tänkte att jag skulle typ behöva två till tre tjänstemän för att klara av det, säger Daniel Bröyt.… men att sälja ett anrikt familjeföretag, startat av farfar, sedan vidare till son (Daniels far Olle) och vidare till Daniel. Det känns. Tankarna som går fram och tillbaka, och samtidigt som Olle för flera år sedan lämnat över, så är det ju såklart en fråga som ändå måste ställas. Även till tidigare generation.– Vi diskuterade en försäljning redan för 15 år sedan, men då var det inte aktuellt. Jag fick också frågan för några år sedan, och då tackade jag nej. Men det fanns tankar i bakhuvudet efter det…– Jag vet ju vad det är jag tycker är intressant och vad jag är bra på. Det är inte att hålla på med administration. Jag trivs bäst i rollen som arbetschef och vara ute och stötta och driva ett projekt. Och det var heller inte läge att ta ett steg tillbaka för mig. Vi hade sedan länge arbetat med egna entreprenader och det var det jag ville fortsätta med, förklarar Daniel Bröyt.Exakt hur familjen kom överens om att en försäljning var rätt väg, det är något som vi inte vet. Men så blevdet till slut.Fördelarna med upplägget idag är flera, menar Daniel. Det har öppnat vägarna till större och kanske lite svårare men intressanta projekt. Det finns kompetent personal i koncernen att diskutera med, och maskinparken har ju automatiskt blivit gigantisk. Kewab är ett av de företag i landet som har flest maskinenheter. Cirka 400 enheter.– Jag ser nu också helt andra möjligheter för mig att utvecklas i mitt yrke. Det finns ju muskler i den här koncernen och det öppnar för nya utmaningar som jag ser som intressanta för mig personligen, förklarar Daniel.Om vi tittar lite närmare på vad Eleda Group är. Går man förbi huvudkontoret på Kungsgatan i centrala Stockholm lär det bli svårt att träffa någon företagsledare, även om det såklart finns en vd i bolaget. Dagens vd är Johan Halvars-son, som också är vd för ett av nyckelbolagen i gruppen Mark & Energibyggarna, som i huvudsak arbetar i det som kan betraktas som Göteborgsområdet. Omsättningen är cirka 630 miljoner. På Kungsgatan sitter ”bara räknenissarna” som en person i koncernen uttrycker det.En annan stor spelare i gruppen är Akeab som är ett brett entreprenadföretag inom anläggning och med en stor verksamhet inom kabel. Bolagets starka marknad är södra Sverige med viss tyngdpunkt mot Skåne. Akeab omsätter en dryg miljard.Dessa två spelare räknas precis som Kewab till regionala aktörer i nät-verket och gruppen Eleda. Kewab närmar sig Akeab och omsatte närmare 800 miljoner förra året.Daniels Eilab är tillsamman med ett antal andra bolag de viktiga kugghjulen längst ut på den lokala marknaden. Förutom Eilab ingår Salboheds Bygg & Anläggning, Västkustens Anläggnings AB, och andra dotterbolag till de tre stora regionala företagen.Daniel Bröyt har fått flera större jobb som han inte hade rott hem utan Eleda i ryggen. Det betyder bland annat också att maskinföraren Fredrik Lind har trygga jobb de kommande åren. Foto: Johanna SörensdotterMen Eledas lagbygge är inte alls fär-digt. Det pågår ständigt undersökningar som kan leda till fler bra och strategiska förvärv. Filosofin är tydlig och klar: Ambitionen är att etablera Eleda som en ledande aktör på den svenska marknaden. Det långsiktiga målet är att verka i hela Sverige och för det krävs fler förvärv.Det är ingen dålig gissning att Eleda kommer att introduceras på börsen innan året 2019 är slut. Ägarna bakom Eleda är riskkapitalbolaget Triton som investerar i en rad olika branscher i Europa. I dagsläget finns 38 olika företag i Tritons portfölj med en total försäljning på cirka 165 miljarder kronor.Så man kan nog med fog påstå att Daniel Bröyt har rätt när han säger att det finns muskler bakom nu. Det är nästan lite svårt att förstå när man ser hur verksamheten lokalt i Sälen tickar på, nästan som tidigare. Samma personal, samma jobb, även om det redan kommer lite större projekt.– Jag har aldrig träffat någon från Eleda. Vi omsätter cirka 30 miljoner i mitt bolag, och Eleda närmare tre miljarder. Vi driver helt enkelt det här bolaget vidare och mer som ett dotterbolagtill Kewab än en del av Eleda, säger Daniel Bröyt.Det kommer dock att öppnas helt andra marknader för Eilab och Daniel. Det är självfallet igen hemlighet att Kewab och Eleda finns med i bilden för beställarna. Daniel börjar märka av de fördelar han hoppades på. Och Sälen växer – bland annat med ny flygplats.– Jag måste ju ha samma fokus som tidigare, men det finns mer tid för familjen nu till exempel. Nu arbetar jag bara heltid och i år var det första gången jag har kunnat ta hela tre veckors semester.Daniel känner också nu att han inte står ensam när vintern kommer. Det är svårt att hitta jämn beläggning i november i krokarna runt Sälen. Maskinerna brukar då inte sällan rulla söderut. Med en större koncern i ryggen ökar möjligheterna för de anställda och maskiner att komma i produktion även under vinterhalvåret. En lättnad som så klart minskar stressen för Daniel.– Det är nog också en trend i tiden att vi lite yngre inte känner som den äldre generationen runt de här frågorna.Vi ser inte den här branschen som en livsstil och har inte lust att gå runt i smutsiga overaller hela dagarna och på helgen och hantera maskinparken. Vi är nog mer fokuserade på att tjäna mer pengar i så fall så att vi kan köpa in den tjänsten som har med service och underhåll av maskinparken att göra. Det här är en utveckling som jag tycker känns bra för branschen.Och Eleda är inte ensamma med den här strategin. Ett antal andra koncerner jobbar med liknande mål för branschen.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer