maskinentreprenoren logo
Ekonomi

LKAB bryter på bra på skakig marknad

LKAB:s omsättning för de första...

Text: Micael

2019-10-25

Lästid

0 min
Dela

LKAB:s omsättning för de första nio månaderna ökade med 28 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet stärktes till 9 764 (4 969) miljoner. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs (svag krona).Men det är inte bara ros. Lägre försäljning har bidragit negativt och under kvartalet påverkades även resultatet negativt av ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling.– Pressade marginaler hos stålproducenterna i kombination med höga järnmalmspriser bidrar till ett marknadsklimat med en dämpad efterfrågan på framförallt högförädlade järnmalmsprodukter, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.LKAB:s produktion är dock stark och stabil, vilket Jan Moström framhåller centralt:-Det är glädjande att se att vårt arbete med att uppnå en stabilare produktion ger resultat. Vi når rekordnivåer under ett enskilt kvartal och vi kommer även fortsatt att fokusera på en jämn produktion för att undvika även mindre störningar och för att uppnå en jämnare nivå över kvartalen, säger Jan Moström.LKAB driver ett omfattande utvecklingsarbete för framtida hållbara gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser. Inom detta arbete ingår ökade satsningar på prospektering, SUM med ambitionen att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvproduktion på stora djup, och HYBRIT, ett initiativ för en fossilfri stålproduktion som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall. På FN:s klimattoppmöte, som hölls i New York under kvartalet, uppmärksammades HYBRIT som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy