maskinentreprenoren logo

Ekonomi

LKAB bryter på bra på skakig marknad

LKAB:s omsättning för de första...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

LKAB:s omsättning för de första nio månaderna ökade med 28 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet stärktes till 9 764 (4 969) miljoner. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs (svag krona).Men det är inte bara ros. Lägre försäljning har bidragit negativt och under kvartalet påverkades även resultatet negativt av ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling.– Pressade marginaler hos stålproducenterna i kombination med höga järnmalmspriser bidrar till ett marknadsklimat med en dämpad efterfrågan på framförallt högförädlade järnmalmsprodukter, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.LKAB:s produktion är dock stark och stabil, vilket Jan Moström framhåller centralt:-Det är glädjande att se att vårt arbete med att uppnå en stabilare produktion ger resultat. Vi når rekordnivåer under ett enskilt kvartal och vi kommer även fortsatt att fokusera på en jämn produktion för att undvika även mindre störningar och för att uppnå en jämnare nivå över kvartalen, säger Jan Moström.LKAB driver ett omfattande utvecklingsarbete för framtida hållbara gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser. Inom detta arbete ingår ökade satsningar på prospektering, SUM med ambitionen att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvproduktion på stora djup, och HYBRIT, ett initiativ för en fossilfri stålproduktion som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall. På FN:s klimattoppmöte, som hölls i New York under kvartalet, uppmärksammades HYBRIT som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer