maskinentreprenoren logo

Ekonomi

LKAB går fortsatt bra

LKAB levererar ett rörelseresultat på över fem miljarder i en marknad med fortsatt höga järnmalmspriser och ett kvartal präglat av en osäker omvärld och ökade kostnader.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article LKAB tjänar fem miljarder kronor under andra kvartalet. Foto: LKAB

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 12 375 (14 748) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 5 719 (9 161) Mkr. Omsättningen påverkades främst av att de alltjämt höga järnmalmspriserna är väsentligt lägre jämfört med rekordnivåerna under andra kvartalet 2021, samt av lägre leveransvolymer. Rörelseresultatet påverkades även av ökade kostnader, bland annat kopplat till underhållsinsatser som flyttats fram till följd av pandemin samt generella prisökningar. En starkare dollarkurs påverkade positivt. Operativt kassaflöde uppgick till 6 158 (7 111) Mkr.

Produktionsvolymen för kvartalet minskade något till 5,7 (5,9) Mt och påverkades av framflyttade underhållsinsatser från pandemiåret 2021 samt av fortsatta produktionsstörningar i ett av pelletsverken i Kiruna. Leveransvolymen uppgick till 6,2 (6,9) Mt, och påverkades främst av den lägre produktionsvolymen.

Samtidigt accelererar LKAB planerna för industrialiseringen av Hybritteknologin för omställningen av produktionen i Malmberget/Gällivare. Planen är att synkronisera med SSAB:s omställning och att till början av 2030-talet ha ställt om hela produktionen av pellets i Malmberget/Gällivare till järnsvamp.

Under kvartalet meddelade en oenig Mark- och miljööverdomstol avslag på LKAB:s överklagande av tidigare beslut i miljöprövningen av verksamheten i Kiruna. LKAB har överklagat till Högsta domstolen.

– Efterfrågan på råvaran för att kunna producera fossilfritt stål är redan här, innan vi ens är ute på marknaden. Vi ser enorma möjligheter för LKAB, Sverige och klimatet genom vår omställning, men det finns också en rad utmaningar som måste hanteras, inte minst tillståndsprocesser och framtida elförsörjning. Detta i rekordfart samtidigt som osäkerheten i vår omvärld kan komma att sätta mycket på prov, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer