maskinentreprenoren logo

Nytt maskinföraravtal på plats

Seko och ME har idag kommit överens om ett nytt maskinföraravtal. Avtalsvärdet är 7,4 procent, fördelat på 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Magnus Ekeljung, avtalsansvarig Seko och Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef Maskinentreprenörerna skakar hand och bekräftar att man ingått ett nytt tvåårigt maskinföraravtal. Foto: ME

– Det nya maskinföraravtalet ger medlemsföretagen bättre möjligheter att hitta ersättare när arbetstagare säger upp sig. Det kommer även leda till att kollektivavtalets uppsägningstider vid egen uppsägning följs i större utsträckning. Sammantaget  ökar detta företagens chans att säkra produktionen och på så sätt bibehålla sin konkurrenskraft och intjäningsförmåga, säger Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Seko och ME kom överens om det nya avtalet under onsdagen. Avtalet är tvåårigt och sträcker sig mellan 1 juni 2023 och 31 maj 2025. Avtalsvärdet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året.

Maskinföraravtalet är ME:s största och berör nästan 15 000 anställda på runt 3 200 medlemsföretag. Överenskommelsen ger ME:s medlemmar tydliga gemensamma regler för vad som gäller när arbetstagare själva avslutar sin anställning.

  • Arbetstagare med provanställning ska ge två veckors varsel innan de avslutar sin provanställning.
  • För arbetstagare med minst två års anställning gäller två månaders uppsägningstid innan de avslutar sin anställning.
  • Arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta föreskriven uppsägningstid eller varseltid enligt ovan ska utge skadestånd motsvarande 100 procent av utgående lön, för den del av uppsägningstiden som inte iakttagits.
  • En rätt att kvitta skadestånd för ej iakttagen uppsägningstid eller varseltid mot slutlön.
  • Medlemsföretagen ges också rätt till att låta lönerevisionen vara inkluderad vid anställningar som ingås tre månader innan revisionsdag.

Sekomedlemmar får genom det nya avtalet;

  • En branschanpassad lönegranskningsbestämmelse.
  • En regel om att anställda som är lediga med graviditetspenning likställs med föräldralediga vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Det har varit långa förhandlingar, men nu har vi ett bra avtal för de närmaste två åren, säger Claes Arenander. 

Seko rapporterar såhär: Ny lön från 1 juni 2024 höjning 1 016 kronor, vilket ger lägsta lön 32 400 kronor.

Extra pensionsavsättning sker med 0,1 procent 2023 och 0,4 procent 2024, vilket från 2024 harmoniserar med övriga byggbranschen.

– Vi har haft totalt 11 förhandlingstillfällen, och under de sista tre dagarna kom vi bland annat bland överens om ett nytt skydd om det uppstår arbetsbrist för de i branschen som begär graviditetspenning. Det här innebär att branschen nu tar ytterligare ansvar för sina anställda, även under graviditet vilket känns väldigt bra då vi välkomnar flera kvinnor till vår bransch, säger Magnus Ekeljung, avtalsansvarig ombudsman på Seko.

Seko har även lyckats förhandla in rätten att lönegranska företag som är anslutna till avtalet.

– Det här ser vi som en stor och viktig fråga. Våra medlemmar ska få ut den löneökning de har rätt till, och i och med det nya avtalet får vi bra möjligheter att kontrollera detta, säger Magnus Ekeljung.

Andra nya skrivningar i avtalet berör anställningsformen:

Vid provanställningar gäller från 1 juni 2023 en ömsesidig varseltid om två veckor.

För nya anställningar efter 1 juni 2023 införd även en ny uppsägningstid när medarbetaren väljer att avsluta sin anställning själv. Har man varit anställd längre tid än två år gäller egen uppsägningstid på två månader.

För anställningar kortare än två år är uppsägningstiden oförändrat en månad. Vidare gäller att medarbetare som inte fullföljer sin uppsägningstid att skadeståndet som utgår höjs till utgående lön.

Den som nyanställs upp till tre månader innan lönerevision, har möjlighet att få den nya lönen för den kommande revisionen direkt från tillträdesdagen, inklusive kommande löneökning.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer