maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Malmbanan prioriteras av regeringen

Regeringen kommer att ge Trafikverket i uppdrag där det bland annat ingår att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket har fått i uppdrag att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt Foto: Trafikverket

 Uppdraget innebär bland annat att Trafikverket får i uppdrag att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.

– Regeringen ser ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst strategiska investeringar för att möjliggöra och accelerera den industriella gröna omställningen i norra Sverige. Investeringar i transportinfrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket får därutöver i uppdrag att utreda och lämna förslag till olika finansieringslösningar för en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår på sträckan Luleå-Boden samt att verka för finansiering av en tidigareläggning av genomförandet av objektet E4, Förbifart Skellefteå.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer