maskinentreprenoren logo

Teknik

Många fel i besiktningen på tunga lastbilar

Andelen brister hos tunga lastbilar är 63,9 procent. Det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2023. Detta är en hög siffra i jämförelse med andra fordonsslag och allvarligt med tanke på fordonens vikt och storlek.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Andelen brister hos tunga lastbilar är högst av alla fordonsslag med undantag av A-traktorer, dock är dessa betydligt mindre, både i vikt och storlek, än tunga lastbilar. Foto: Pressbild/Bilprovningen

Bilprovningen för ingen särskild statistik över anläggningslastbilar, men det är troligt att dessa bilar drar upp statistiken, enligt bedömare. Stockholm som just nu har många tunga transporter på grund av en aktiv byggmarknad, ligger dessutom ovanligt högt.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 26 000 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Utfallet av besiktningsstatistiken visar att sex av tio (63,9 procent) hade brister. Dessa måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Andelen brister hos tunga lastbilar är högst av alla fordonsslag med undantag av A-traktorer, dock är dessa betydligt mindre, både i vikt och storlek, än tunga lastbilar.

Högst andel tunga lastbilar med brister hade Stockholms län med 69,8 procent och lägst andel Gotlands län med 46,2 procent.

Närmare varannan tung lastbil (46,2 procent) hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Det är vanligt med brister i bromssystemet (28,1 procent), hjulsystemet (17,4 procent) och styrsystemet (17 procent).

-Vi ser många tunga lastbilar med ojämn bromsverkan vilket innebär att skillnaden på den uppmätta bromskraften mellan vänster och höger sida överstiger 30 procent. Detta kan i sämsta fall leda till att fordonet drar snett vid en inbromsning. En annan brist som sticker ut bland tunga lastbilar är glappa styrleder som kan innebära ett ökat däckslitage, säger besiktningsansvarige Per-Anders Blommefors.

-Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken. Att andelen brister bland de tunga lastbilarna ökar känns oroväckande, inte minst med tanke på fordonens storlek. Nu hoppas vi på en vändning under 2024, säger Per-Anders Blommefors.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer