maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Markjobben förväntas öka med klimatförändringarna

Omkring sex gånger fler ras och skred är att vänta som följd av den pågående klimatförändringen och de direkta skadekostnaderna beräknas kunna bli så mycket som 500 miljoner kronor per år fram till år 2100. Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut, SGI, låtit göra.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Skred vid Småröd 2006. Rapport visar att klimatförändringarna kommer skapa fler skred och ras som behöver åtgärdas, både efter men helst före olyckan. Foto: Carina Hultén, SGI.

Analysen bygger på de särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som SGI tillsammans med MSB tidigare identifierat på uppdrag av regeringen.

- I områden där det redan idag finns risker för ras och skred kan säkerheten försämras ytterligare och många områden som nu anses stabila kan få lägre säkerhet mot ras och skred, säger Johan Anderberg, generaldirektör på SGI.

Rapporten slår fast att klimatförändringen förändrar förutsättningarna för hela samhället. Utan insatser kan händelser med ras och skred bli upp till sex gånger vanligare. En stor del av den befintliga bebyggelsen är inte planerad och anpassad efter vare sig rådande eller framtida klimatförhållanden. Detta är i stort olika typer av jobb som kommer hamna hos maskinentreprenörer och andra markexperter. De direkta skadekostnaderna för ras och skred, exempelvis kostnader för att åtgärda skador på en väg eller fastighet och där inte andra samhällskostnader är inräknade, väntas öka med tio gånger per år, vilket i så fall blir 500 miljoner kronor om året. Störst skadekostnader till följd av ras och skred förväntas i västra Sverige, runt västkusten, Göta älvdalen och norra Vänerområdet.

- Utredningen visar att samhällets kostnader kan bli ännu högre än vad vi tidigare har bedömt. Den understryker hur akut klimatläget är och att vi måste växla upp på alla nivåer i samhället, från myndigheter till enskilda individer, för att minska riskerna, säger Johan Anderberg.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer