maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Markpriserna skenar för bostadsbyggare

Priset för att producera en hyresrätt har ökat med 132 procent på två decennier. Allra mest ökar markens pris, visar en ny rapport från Sveriges Allmännytta. – Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan tre gånger mer än byggpriset, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan tre gånger mer än byggpriset, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta. Foto: Helene Ahlberg/Pressbild

I den nya marknadsrapporten från Sveriges Allmännytta analyseras statistik från SCB om prisutvecklingen i flerbostadshus under 21 år. Rapporten fokuserar på produktionspriset, som består av byggpris plus markpris.

– Byggpriset påverkas till stor del av hur byggmarknaden prissätter en byggentreprenad, medan markpriset påverkas både av värdet på själva marken och av kommunala avgifter, krav och processer, konstaterar Sofia Hansdotter.

Slutsatsen i rapporten är att det är markpriset som ökat snabbast. Hyresrättens markpris har under perioden stigit med 317 procent medan byggpriset ökat med 116 procent.

Markprisets andel av produktionspriset har ökat gradvis sedan mitten av 2000-talet. Markpriskurvan gjorde en dipp kring 2018, men har sedan dess stigit brant uppåt igen, enligt Sveriges Allmännytta.

– Det accelererande markpriset är en betydande orsak till de galopperande produktionspriserna i byggandet. Och det höga markpriset gör ju i slutänden att det blir dyrare att bo, säger Hansdotter.

Marknadsrapporten listar fyra huvudsakliga skäl till att markpriserna ökat så mycket:

Högtryck på bostadsmarknaden

Brist på byggbar mark

Långa bygglovsprocesser

Ökande anläggningskostnader

– I markpriset ingår arbetsprocesser hos både byggherrar och kommuner som kostar pengar och tid, till exempel ineffektiva lovprocesser och kommunala särkrav i form av exploateringskostnader för mark och vägar, säger Sofia Hansdotter.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, oroas av utvecklingen med stigande mark- och byggpriser.

– Våra medlemsföretag tvingas nu sätta nu stopp för bygge efter bygge. Det finns helt enkelt inte möjlighet att ta ut hyror på de nivåer som skulle krävas. Och om företagen bygger ändå riskerar de att stå med tomma lägenheter, vilket blir väldigt kostsamt.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer