maskinentreprenoren logo

Ekonomi

ME i lås med IF Metall och gruvavtalet

Maskinentreprenörernas avtalsförhandlingar med IF Metall om Gruventreprenadavtalet har gått i mål. Avtalsvärdet för avtalsperioden är 7,4 procent över 24 månader och ryms därmed inom märket. Avtalet omfattar 1 800 anställda på 85 företag verksamma som underleverantörer i gruvnäringen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Gruvavtalet mellan ME och Metall parkerat på märket. Foto: ME

– Det har varit tuffa men bra förhandlingar med IF Metall, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. Trots att vi i ett antal frågor har olika uppfattningar har vi enats kring en del utmaningar branschen står inför. Vi har bland annat säkerställt att ME:s medlemsföretag får fortsätta tillämpa centralt fastställda lönetariffer utan lokal inblandning av IF Metall. Därutöver har vi kommit överens om ett par regleringar som förbättrar medlemsföretagens situation vid anlitande av branschkollegor och bemanningsföretag.

Det nya Gruventreprenadavtalet fastställer ett nytt regelverk kring in- och utlåning av personal. Den stora efterfrågan på yrkesutbildad personal inom gruvnäringen och omgivande branscher i norra Sverige innebär att arbetsgivarna har behov av att möta tillfälliga upp- och nedgångar i kapacitet genom att låna eller låna ut personal. Det nya avtalet inför också ett förenklat förfarande när man anlitar ett bemanningsföretag för att hyra in personal.

Avtalet tillförs också en möjlighet att komma överens om att betala ut lön i efterskott vid anställning upp till tre månader i samband med provanställning. En anställd som avslutar sin provanställning måste i dag återbetala utbetalad förskottslön, vilket åsamkar både individen och arbetsgivaren besvär och merarbete.

– Det känns oerhört glädjande att vi har en bra och innehållsrik uppgörelse på plats. Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med IF Metall som visar på styrkan i den svenska modellen, konstaterar Claes Arenander. De regelverk som vi kommit överens om stärker kollektivavtalens attraktionskraft för både företag och medarbetare.

IF Metall har ännu inte kommenterat avtalet.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer