maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Maskinentreprenörernas index har digitaliserats

När timkostnadslistan försvann på 80-talet uppstod ett vakuum vid upphandlingar som täpptes till med ett nytt index. 40 år senare tar nu digitaliseringen över.

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Beställare och maskinentreprenörer som ingår längre ramavtal har ofta stor nytta av att undersöka, räkna och jämföra hur kostnader rör sig under året. Skälet är självfallet att det gör affären tryggare om parterna är överens om att rörliga kostnader utanför entreprenadens kontroll regleras efter ett index som man accepterar och är överens om. Maskinentreprenörernas anläggningsmaskinindex, ofta kallat ME-Index är ingen ny företeelse, utan sattes i sjön på 80-talet och har genom åren genomgått ett antal större revisoner.

– Vid ett tillfälle på 80-talet upptäcktes det att de så kallade fördelningstalen var fel och 200 olika företag fick sedan lämna nya uppgifter för att få det rätt igen. En annan gång på 90-talet gjordes en revision när det gällde förarkostnader då det konstaterades att det inte var bra nog att använda sig endast av Sekos avtal som grund, utan även medlemmarnas avtal med Byggnads behövde tas med i beräkningarna, säger Sven Eric Pettersson, som på 80-talet var regionchef inom ME och med om att ta fram det index som branschen än i dag använder. Att den så kallade maskinprislistan försvann, väckte i början en viss oro bland somliga i branschen. Dessa ansåg att den fungerade bra och behövdes, men konkurrenslagstiftningen tillät inte den typen av prislista längre och det var inte upp till branschen eller ME att fatta beslut om detta.

– Men egentligen var det där ändå en glädjelista. Det var inte många som fick ut den typen av priser som den refererade till. Bland annat tog den inte hänsyn till sådant som senare kom in i det index som togs fram. Nya och bättre parametrar blev aktuella, berättar Pettersson.Med index kom det nu in statistik gällande bränslekostnader, reparationer, däck och information som tog hänsyn till en realistisk avskrivningstid för maskinparken. Med mera. Syftet med ME-Index är helt enkelt att skapa trygghet i längre avtal. Statistiken samlas in av SCB, Statistiska centralbyrån. Under senare år har detta material samlats in och ”paketerats” av en konsult, Lars Aspholmer AB.

– Vi har distribuerat index sedan det att ME valde att inte ha det ansvaret inom organisationen. Men själva uppgifterna är det SCB som tar fram och de har mycket hög integritet när det gäller den här typen av material. Det ME har levererat är en så kallad metodbeskrivning till SCB, vilket i princip betyder att man förklarat behovet. Den här metoden behöver dock sedan granskas ungefär vart tredje eller vart fjärde år så att man ser att den fortfarande stämmer. Det kan då komma fram att en revision måste göras, som till exempel när index för förarkostnader behövde uppdateras med både Seko och Byggnads avtal i beräkningarna, säger Lars Aspholmer.Enkelt beskrivet är det SCB som har gjort jobbet, levererat en fil med fakta till Aspholmer som sedan packat dessa på ett pedagogiskt och visuellt sätt samt tagit fram instruktioner som visar hur en entreprenör gör beräkningar som sedan blir rätt och går att använda när det är dags att ta del i en upphandling för ett kontrakt som sträcker sig över en så pass lång tid att ett index har betydelse för affären. Nu förändras alltså ”förpackningen”, men det är samma metod som gäller och det är fortsatt SCB som tar fram uppgifterna. Men digitala verktyg ger fler funktioner än tidigare.

– Vi på ME började titta på en digital plattform redan 2019, då började diskussionen med Sveriges Åkeriföretag som redan hade börjat arbeta med detta. Den digitala plattform som nu gäller är ett samarbete med dem och där även Avfall Sverige ingår. Nu är det klart och det digitala har bra funktionalitet där användarna får hjälp att beräkna index också, säger Svante Flodén som är ME:s sakkunnige när det gäller ME-Index.De flesta abonnenter på ME-Index är från beställarledet. ME:s medlemmar har en enklare version via föreningens hemsida som ingår i medlemskapet och också räcker ganska långt för de som använder index som en ”kostnadsbarometer”. Den digitaliserade plattformen som nu är aktuell får samma pris som tidigare för abonnenterna (750 kronor per år).

– ME-index är annars en abonnemangstjänst som prenumeranten betalar för och bär sina egna kostnader och ingår alltså inte i ME-medlemskapet. ME betalar heller inte för detta, utan det gör abonnenterna, förklarar Flodén.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer