maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Maskiner vanlig orsak till dödsolyckor

Arbete med entreprenadmaskiner och fordon...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Arbete med entreprenadmaskiner och fordon var en av de vanligaste orsakerna bland de dödsolyckor som skett under de senaste två åren, visar en ny analys från Arbetsmiljöverket. Nu föreslår myndigheten att en översyn görs över vilket ansvar beställaren kan ges för arbetsmiljön hos dem som ska utföra tjänsten.På uppdrag av regeringen har Arbetsmiljöverket analyserat samtliga dödsolyckor som inträffade under 2018 och första halvåret 2019 – totalt 82 stycken, varav utländsk arbetskraft var inblandad i nio av dessa.– Tidspress, okunskap och dålig insikt om vikten av att sätta säkerheten främst bidrar till att det ofta saknas förebyggande åtgärder. Med kunskap och ett bra arbetsmiljöarbete kan de allra flesta av dödsolyckorna förebyggas, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.Ett återkommande mönster för de händelser som leder till dödsolyckor är att det har skett en eller flera avvikelser från hur man vanligtvis gör och att säkerhetsåtgärder samtidigt saknats eller varit bristfälliga. Ytterligare ett mönster är att olyckshändelser som leder till döden ofta inträffar i början eller slutet av en arbetsuppgift, ett arbetspass eller en arbetsvecka.Allt för ofta når viktiga säkerhetsrutiner och åtgärder inte ut till dem som berörs. Det gäller både i komplexa verksamheter som byggarbetsplatser och när underleverantörer kommer till en arbetsplats för att utföra tillfälliga arbeten.– Människor från olika arbetsgivare med olika företagskulturer samlas för att samarbeta i projekt. Det gör säkerhetsarbetet komplext och det delade ansvaret för säkerhet och arbetsmiljö blir i värsta fall ingens ansvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.Vid dödsolyckor i arbetet är det även vanligt att skyddande barriärer som säkerhetszoner, fallskydd och skyddsutrustning inte funnits eller inte fungerat som tänkt. Det kan bero på bristande kunskaper, medveten försummelse eller fel på utrustning och maskiner.– Arbetsgivarna måste utforma arbetsplatser, rutiner och skyddsåtgärder så att människor kan göra felaktiga bedömningar och ett misstag utan att skadas eller dö, säger Erna Zelmin-Ekenhem.Arbetsmiljöverket föreslår därför att:• arbetsmiljöarbete integreras i yrkesutbildningar och praktik på gymnasiet,• relevanta arbetsmiljöregler integreras i utbildningar på högskolor,• kunskapen i internationell och nationell forsknings tillgängliggörs så att branscherna kan använda kunskapen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet,• en översyn görs över vilket ansvar beställaren kan ges för arbetsmiljön hos dem som ska utföra tjänsten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer