maskinentreprenoren logo

Teknik

Massor av kunskap om massor på myndigheten

Statens geotekniska institut (SGI) är...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

Statens geotekniska institut (SGI) är en högst anonym myndighet för många maskinentreprenörer. Men det experterna här inte vet om schaktmassor, det är inte värt att veta.Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. Hit vänder sig både byggentreprenörer, kommuner och konsulter för råd – och ibland även för att få olika schaktmassor undersökta och testade.– Vi brukar säga att vi arbetar på säker grund och hållbar utveckling. Förorenad mark, urbanisering och klimatförändringar är områden som nu tar mycket av vår tid, säger Yvonne Rogbeck, som är chef på SGI med ansvar för strategi och internationella samarbeten.Yvonne Rogebeck, med 30 år på SGI, ansvarar för strategi och internationella samarbeten.SGI inrättades av regeringen 1944 för att ”stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet. Geoteknik är läran om jords och bergs tekniska egenskaper och dess tillämpning vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder”. Så står det på SGI:s hemsida.Filosofin bakom SGI är att allt byggande kräver mark- och grundläggningsarbete, och detta är en betydande del av den totala byggkostnaden. Geotekniskt relaterade brister i bygg- och anläggningsarbete kan få mycket svåra konsekvenser. Geoteknisk kunskap inom samhällsbyggande är därför nödvändigt.På senare år har denna kunskap kanske blivit viktigare än någonsin:– Klimatförändringar och urbanisering är utmaningar. När allt fler vill flytta till städer så ökar behovet av mark, och det är inte alltid den bästa marken som finns kvar. Ökad nederbörd ökar risken för ras, skred och översvämningar, säger Rogbeck.Huvuduppdraget för SGI är också att kommunicera ny kunskap och nya metoder.– Vi arbetar med både forskning, kunskapsförmedling och rådgivning och har en viktig roll som stöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i hela landet. Men även byggentreprenörer och konsulter vänder sig till oss. Vi är cirka 90 medarbetare på SGI och omsätter runt 90 miljoner kronor. Huvudkontoret är i Linköping, men vi har även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.Aktuellt just nu är att SGI har i uppdrag att arbeta i en delegation för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna runt Göta älv. Det här kan vara intressant för maskinentreprenörer att hålla ett öga på, för det kommer att leda till en rad praktiska åtgärder och jobb för företag med anläggningsmaskiner.– Det handlar om konkreta åtgärder för att lösa en rad problem. Och det finns totalt 40 miljoner att dela ut i år till projekt som behöver utföras, och 90 miljoner kronor nästa år, säger Yvonne Rogbeck.En av de mer konkreta och praktiska avdelningarna på SGI är den som arbetar med vad som kallas effektivt markbyggande. Här arbetar bland annat Christel Carlsson som är forskningssamordnare på avdelningen.– Vi arbetar bland annat med resurseffektiv masshantering. Det handlar i stort om att återvinna jord och avfallsklassade material. Lyckas vi med det så minskar vi transporter, minskar uttag av jungfruligt material till exempel, säger Carlsson.SGI har ett omfattande laboratorium som för tankarna till filmvärlden när James Bond går in till Mr. Q på säkerhetstjänstens forskningslaboratorium för att få visning av de nya hjälpmedlen som tagits fram. I SGI:s laboratorium finns en rad forskare och laboratorietekniker i vita rockar som studerar hur olika massor uppför sig i detalj under alla möjliga påfrestningar av tryck, vatten eller någon annan relevant påverkan. Här är inte schaktmassor något man lastar upp på ett flak och kör iväg. Det är unikt intressant material som studeras på detaljnivå och förvaras i speciella kylrum.– En helt unik studie som vi gör nu och där vi har tagit fram och konstruerat en egen metod är hur torv påverkas av tryck. Den typen av studie har inte gjorts förr på samma sätt, säger Fredrik Burman som är teknisk ledare i geoteknik på SGI.I ett annat rum arbetar labbteknikern Ola Antehag med att undersöka hur man bäst i ett speciellt inskickat prov kan stabilisera massorna för att öka hållfasthet och binda föroreningar. Till synes obegripliga kurvor på en dataskärm visar exakt det han behöver veta.Ett framtidsinriktat projekt inom SGI är arbetet med ett digitalt verktyg med lovande kapacitet inför framtiden. Det ska knytas mot den moderna BIM-tekniken (Building information modeling) och heter Geokalkyl. Det är ett så kallat GIS-baserat system (Geografiskt informationssystem) som beräknar och visualiserar kostnader för markbyggnad i ett tidigt skede, innan schaktmaskinerna ens är beställda.Den närmaste tiden arbetar man också med att få in parametrar som visar vilken klimatpåverkan en viss schakt kan få, samt vad man kan använda massorna till när de blivit avlägsnade och klassade. Meningen är att man också med Geokalkyl ska kunna räkna på markernas förmåga att klara viss vegetation och förmåga att hantera dagvatten.Geokalkyl är sannolikt något som allt fler maskin-entreprenörer kommer att komma i kontakt med. Det ligger nära den nya teknik med grävsystem i 3D som nu kommer och ligger i tiden.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer