maskinentreprenoren logo

Ekonomi

ME-medlemskapet handlar om mer än att spara pengar

Se till att utnyttja alla...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

Se till att utnyttja alla medlemsförmåner och få bättre valuta för medlemsavgiften i ME. Reda pengar går att spara in– och rent av tjäna – för en aktiv medlem.Mats Otterborn är regionchef för ME:s region Mitt. Han poängterar att medlemskapet automatiskt ger flera förmåner som innebär direkta ekonomiska fördelar.– Om företaget har anställda ger ett medlemskap en nedsättning på 0,3 procentenheter av premierna för försäkringar hos FORA. Redan där har 30 procent av medlemsavgiften till ME sparats in, konstaterar han.Ytterligare pengar finns att spara in genom att utnyttja ME:s semesterlönefond. Om anställda har varit sjuka sammanhängande mer än tio dagar eller haft sammanhängande frånvaro för vård av barn i mer än 60 timmar kan en stor del av företagets kostnader för de anställdas semesterlönegrundande frånvaro täckas med hjälp av lönefonden. Observera dock att dessa pengar inte kommer automatiskt, en ansökan måste göras. En finess är att det går att söka upp till två år retroaktivt.Rabatterna genom ME:s inköpsavtal är ett annat lätt sätt att spara på utgifterna menar Mats Otterborn.– Jag vet flera företagare som sparar bra pengar på att använda våra medlemsavtal hos till exempel dieselleverantörer. För den som vill förhandla själv om rabatter kan våra avtal användas som en bra språngbräda.Per Ek är kollega till Mats Otterborn och regionchef för ME region Södra. Han menar att det brukar gå ganska lätt att motivera ett medlemskap i ME och har fler idéer om hur medlemsavgiften kan motiveras.– Förutom våra inköpsavtal erbjuder vi informationsträffar och rabatter på kurser. Vår tidning och nyhetsbrev är kostnadsfria liksom tre timmars juridisk rådgivning i varje enskilt ärende.ME:s rådgivning i entreprenadjuridiska ärenden utförs av Terra Advokat AB på uppdrag av ME. Rådgivning i arbetsrättsliga och tekniska frågor tillhandahålls av ME:s egna rådgivare och experter.Mats Otterborn tillägger att företag med anställda genom ett medlemskap får tillgång till vad som kan liknas vid en egen personalavdelning.– Vi kan hjälpa till med råd och stöd i allt från hur man anställer personal till hur man avslutar anställningar så att allt går rätt till.– Att finna ett värde i ett medlemskap behöver inte vara att hitta en lägsta kostnad utan kan istället handla om att undvika problem. Med hjälp av våra kollektivavtal och rådgivning kan företagaren hitta en balanspunkt mellan att betala så lite i lön så att den anställde fortfarande är nöjd till att inte betala så mycket att man räknar bort sig.Så långt de rent monetära fördelarna med att tillhöra en organisation. Både Per och Mats menar dock att ett medlemskap innebär flera fördelar som inte direkt går att mäta i kronor och ören, men som i det långa loppet blir klart lönsamma.Ett av de tyngsta argumenten för ett medlemskap är att det är ett smidigt sätt att få del av nyttan med branschanpassade kollektivavtal och den därmed vidhängande kvalitetsstämpeln.Just kvalitetsstämpeln återkommer när Per Ek listar sina argument.– Ett medlemskap gör att främst mindre entreprenörer har lättare att bli godkända som underentreprenörer till exempel av byggbolag. Beställarna vet att vi är med och håller koll. Jag vet att de mindre medlemsföretagen i vårt område ser det som en biljett till jobb.I mer långsiktiga sammanhang framhåller Mats Otterborn projektet om utvecklad leverantörsmarknad som syftar till att stötta medlemmarna i att klättra uppåt i värdekedjan.– Vi ser att slutkunderna vill ha fler entreprenörer att välja bland och också att många större entreprenadbolag väljer att lägga ut fler jobb på underentreprenörer. Det finns tydliga affärsmöjligheter i detta för mindre och mellanstora företag.Lars Lund driver företaget Lunds Schakt och Planering i Borlänge AB. Han ser medlemskapet i ME som en självklarhet, men nämner faktiskt inte pengar i första rummet.– Vi har varit medlemmar sedan mitten av 1980-talet. Idag har vi cirka 35 anställda och fördelen med ett medlemskap är att vi själva inte behöver ha kontakt med facken och teckna avtal. Bara det är värt medlemsavgiften.För Lars Lund finns inget större behov av att utnyttja ME:s inköpsavtal eftersom företaget redan har förhandlat sig till goda rabatter. Möjligheten till juridisk rådgivning har han utnyttjat vid en övertalighet för några år sedan, och tycker att det är skönt att veta att rådgivning finns att tillgå. Vid nyanställning och lönesättning används alltid ME:s nivåer som riktlinjer.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer