maskinentreprenoren logo

Branschnytt

ME och facket oense om järnvägsunderhållet

Fackföreningen Seko har i sitt...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Fackföreningen Seko har i sitt remissvar till gällande den statliga utredningen Framtidens järnvägsunderhåll begärt att järnvägsunderhållet i högre grad ska tas över av staten. Maskinentreprenörerna (ME) anser att det inte finns någon fakta alls som stödjer en sån linje. Tvärt om.Den statliga utredningen, som både ME och Seko lämnat sina remissvar till ger uttryck för att Trafikverket måste bli en bättre beställare med säkrare kontroll över anläggningarna. Där framgår också att mer underhåll i egen regi kan vara lösningen för ett långsiktigt bättre underhåll. Fackföreningen Seko håller med om detta i sitt remissvar. Inte ME. Remisstiden gick ut sista oktober och utredningen ligger nu på regeringens bord för bearbetning.-Våra medlemmar levererar de mindre maskintjänsterna. Att en stor statlig aktör som Trafikverket etablerar sig på marknaden och dessutom tillskriver vilka maskiner som ska användas sätter konkurrensen ur spel och omöjliggör för etablerade privata företag att konkurrera på lika villkor. Den uppenbara problematiken med snedvriden konkurrens berör inte utredaren. Förslaget om att Trafikverket ska tillhandahålla maskiner riskerar slå sönder marknaden för de privata maskinentreprenörerna, säger ME:s branschexpert Lars Hemmingsson.Detta är inget som Seko tar upp. Sekos förbundsordförande Valle Karlsson säger såhär:– Vi konstaterar att nu är det dags att gå från ord till handling. Många inom Seko har länge påtalat att det sätt som järnvägsunderhållet nu fungerar på är ohållbart. Vi ställer därför oss positiva till de slutsatser utredningen kommit fram till säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer